Školní parlament

Náplň žákovského parlamentu

Žákovský parlament je určen pro všechny žáky II. stupně + žáky 3., 4., 5. ročníku, žáci nižších ročníků budou informováni prostřednictvím zástupců ŽP.

Každá třída zvolí tajným hlasováním 2 zástupce (tito zástupci jsou odvolatelní).

Účast třídy na ŽP je dobrovolná, ale v případě přihlášení je závazná.

Zástupci jednotlivých tříd musí na ŽP pracovat aktivně a tlumočit názory celé třídy.

Náplní ŽP budou připomínky k organizaci naší školy, zlepšení chodu školy a návrhy akcí.

Návrhy témat k jednání mohou pocházet od žáků, ……

VÝZNAM ŽP:

  • tvoří komunikační most mezi třídními kolektivy a vedením školy
  • spolupodílí se na rozhodování o důležitých otázkách školy (lze např. připomínkovat, popřípadě podávat návrh na změnu školního řádu, vnitřního chodu školy,…)
  • dává žákům právo vyjádřit slušnou formou vlastní názor a požadavek
  • žáci školy se učí jednat s vedoucími pracovníky
  • parlament rozvíjí smysl pro odpovědnost (odpovědnost za podané návrhy, odpovědnost za plnění přijatých úkolů,…)
  • pomáhá při organizaci celoškolních akcí
  • podporuje spolupráci tříd a celé školy
  • uplatňuje demokratické principy myšlení
  • pomáhá učitelům při práci se třídou