Úřední dny pro veřejnost

24. 06. 2024
k2ox7h8gtv_____A_cartoon_illustration_of_a_cheerful_and_friendly_with_red_hair

Úřední dny pro veřejnost během hlavních prázdnin:

Červenec, pondělí 1.7, 8.7, 15.7, 22.7 vždy 10-13h 

Srpen, týden od 26 - 30.8 vždy od 9-12h