Úplata za ŠD 2024/25

19. 06. 2024
90q5lpfb7x_____A_joyful_scene_of_children_in_an_after-school_club

 

Úplata za ŠD ve školním roce 2024/2025 je stanovena zřizovatelem Město Kladno na 250 Kč/měsíc:

I.pololetí  - 1250 Kč za 1 dítě

II.pololetí - 1250 Kč za 1 dítě

 

Prosím o úhradu v den nástupu do ŠD.

 

ŠD zahajuje provoz 3.9.2024 ranní družinou, která začíná v 6:40 hod.

Dodržujte, prosím, nejpozdější příchod dítěte do ŠD a to do 7:00 hod.

 

Osvobození od úplaty za těchto podmínek:

Nově s účinností k 1.1.2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty nebo snížení úplaty za školní družinu nebo školní klub o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školského zařízení, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě."