1. týden školního roku 2021/2022

31. 08. 2021
6upg8tzszp_____hura-skola

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás informovala o zahájení nového školního roku 2021/2022.

Rok bude zahájen 1. září 2021 v 8.00 hodin v běžném režimu, včetně kroužků, provozu školní družiny a školní jídelny se zvýšenými hygienickými opatřeními.

Ve společných prostorách jako jsou chodby, jídelna apod. jsou žáci povinni nosit roušky a pedagogický personál respirátory. Ve třídách tato povinnost není. Toto opatření je zatím platné do 10. 09. 2021, kdy MŠMT vyhodnotí výsledky testování a posléze provede úpravu přijatých opatření.

Opatření pro nošení respirátorů se vztahuje také na všechny třetí osoby vstupující do budovy školy.

Vzhledem k celoplošným epidemiologickým opatřením bude vstup do vnitřních prostor školy povolen pouze žákům.

Výjimka je pro žáky 1. ročníků, přípravné třídy a nově přijatých dětí.

Žáci 1. ročníků, děti z přípravné třídy a nově přijatí žáci vyšších ročníků vstupují do budovy školy pouze v doprovodu maximálně jednoho z rodičů. Žáci se podrobí testování ve stejném režimu jako žáci ostatních ročníků. Testování se nemusí zúčastnit ti žáci, kteří prokáží, že prodělali onemocnění Covid-19 a není tomu déle než 180 dní od prvního pozitivního testu, nebo doloží negativní výsledek provedeného testu v odběrovém místě, které není starší než 72 hodin v případě antigenního testu a 7 dní v případě PCR testu. Od třídní učitelky se dozví další pokyny, podle kterých budou dále postupovat.

Od 2. září. vstupují žáci do školní budovy samostatně, bez doprovázejících osob.

Dne 1. září – zahájení školního roku (1 vyučovací hodina)

Dne 2. a 3. září – třídnické práce (4 vyučovací hodiny)

Od 6. září výuka dle rozvrhu

 

Těšíme se Vás a Vaše děti.

Za všechny zaměstnance školy                               

 

                                                                                           Mgr. Bc. Yvona Vítková                                                                                                                                                                                                              ředitelka školy