Kalendář akcí

Červenec
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zápis dětí do budoucího 1. ročníku školního roku 2023/2024

Termín konání: 21.4. | 14:00 - 18:00
Místo konání: 17. ZŠ

Zápis dětí do budoucího 1. ročníku

školního roku 2023/2024

* OTEVÍRÁME DALŠÍ LOGOPEDICKOU TŘÍDU.
AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE - MGR. JAN MERUNKA
* DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PŘEDNOSTNĚ PŘIJÍMÁME DĚTI, KTERÉ MAJÍ
ODLOŽENU POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU A DÁLE DĚTI V POSLEDNÍM
ROCE PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY.

 

 

 

Informace k zápisu:

Termín konání zápisu v pátek 21. dubna od 14,00 hod. do 18,00 hod. a v sobotu 22. dubna od 9,00 hod do 12,00 hod.

Zápis se koná prezenčně, za osobní účasti dítěte a jeho zákonného zástupce.

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu,
 2. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou),
 3. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna,
 4. děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou),
 5. děti, jejichž sourozenci již navštěvují školu,
 6. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu,
 7. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu

Ostatní podmínky nesmí být v rozporu se školským zákonem a musí naplňovat právo rodičů na rovné zacházení v přístupu k plnění povinné školní docházky.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů.

Spádová oblast

Celé území města Kladna.

Přijímáme žáky do možné kapacity školy. Při počtu žádostí o přijetí nad kapacitu školy rozhoduje o přijetí k povinné školní docházce los.

Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s právními předpisy.

Žádost podává zákonný zástupce dítěte na formuláři ŽÁDOST O PŘIJETÍ / případně současně i ŽÁDOST O ODKLAD.

Pro přihlášení do 1. ročníku bez osobní přítomnosti dodejte:

 1. vyplněnou přihlášku zápisní list (ke stažení na stránkách školy)
 2. kopii občanského průkazu zákonného zástupce
 3. kopii rodného listu dítěte
 4. kopii rozhodnutí o loňském odkladu školní docházky
 5. kopie soudního rozhodnutí – pokud dítě přihlašuje jiná osoba než zákon. zástupce, dokládá tím své oprávnění dítě zastupovat
 6. v případě, že má Vaše dítě specifické vzdělávací potřeby, u zápisu také doložte doporučení poradenského zařízení (PPP, SPC)  

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení (SPC, PPP – stačí dodatečně) 
 3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. (stačí dodatečně)

„Rozhodnutí o přijetí“ k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na internetových stránkách školy a u hlavního vchodu do budovy školy (nejsou zveřejněna jména, ale čísla, pod kterým je spis žáka evidován a které bylo zákonnému zástupci přiděleno při administrativní části zápisu) pravděpodobně nejdříve 2.5.2023. 

„Rozhodnutí o přijetí“ si rodiče vyzvednou osobně v kanceláři školy od 15.5.2023 do 19.5.2023 v době od 9.00 do 11.00 hod. nebo od 14,00 do 15,00 hod.

„Rozhodnutí o nepřijetí“ škola zasílá poštou.

„Rozhodnutí o odkladu školní docházky“ bude škola vydávat na základě dodání všech povinných podkladů pro toto rozhodnutí a tím ukončeného správního řízení. Řešeno bude individuálně.

Předpokládáme, že se informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční 6. 6. 2023 v 15,30 hod.

 

Těšíme se na Vás i na Vaše děti.

Zvláštní zápis

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) / Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) se bude konat 5.6.2023 od 12.00 do 18.00 hod.

Zřizovatel školy

 

Logo zřizovatele školy - Kladno

Kontaktní údaje

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249

Pařížská 2249 27201 Kladno

mapa

Edukey - Webové stránky pro základní školy