BŘEZEN

Příchod ročního období "JARO" distanční výuka III. | ZŠ Mosty

Co nás čeká v březnu?

26.2. - 3.3.2024 - Jarní prázdniny - do školy se nastupuje v pondělí 4.3.2024

5.3.2024 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ + VÝSTAVA PRACÍ NAŠICH ŽÁKŮ "MALUJEME SVĚTLEM"

7.3.2024 - projektový den ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

14.3.2024 - třídnÍ projektový den "VELIKONOCE - ZVYKY A TRADICE"

18.-20.3.2024 - VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA PRACÍ NAŠICH ŽÁKŮ

20.3.2024 - VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI

21.3.2024 - ENVIROMENTÁLNÍ BESEDA

22.3.2024 - ŘEDITELSKÉ VOLNO

25.3.2024 - BESEDA S PANÍ SPISOVATELKOU

27.3.2024 - NOC S ANDERSENEM - spaní ve škole

28.3.2024 - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

29.3.2024 - VELKÝ PÁTEK

1.4.2024 - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ (do školy se jde opět v úterý 2.4.2024)

 

 

27.3. Noc s Andersenem

A je to tady! Den, na který se děti dlouho a moc těšily - Noc s Andersenem chcete-li Spaní ve škole. Děti přišly do školy v pět hodin odpoledne. Nejprve se zabydlely ve svých třídách a potom již následovalo odpoledne plné soutěží a zábavy. Děti nejprve plnily pohádkovou stezku na jejímž konci vyluštily zašifrovanou zprávu. Dle zprávy musely najít mapu k pokladu. Společnými silami poklad skutečně našly. Následovalo opékání špekáčků. Již za tmy jsme se s dětmi přesunuli do tříd, kde probíhalo promítání filmů a pohádek dle výběru dětí. Potom čtená pohádka na dobrou noc a všichni spinkali jako andílci. Ráno jsme se společně nasnídali a děti ještě dostaly medaile a diplom na památku dnešní krásné noci. Dětem se spaní ve škole moc líbilo a již teď se společně těšíme na příští rok!!! 

             

Další fotografie

 

25.3. Beseda se spisovatelkou

Dnes nás navštívila paní spisovatelka paní Fišarová se svým kolegou hercem Miroslavem Reilem. Jako první se ujala slova paní spisovatelka. Představila se žákům a ukázala jim svá díla. Paní Fišarová píše knížky jak pro malé, tak pro větší pro děti. Následně se ujal slova pan Reil, který žákům četl úryvky z knihy Kanálníčci. Dětem se jeho přednes velmi líbil. Poté nám z další knihy V bříšku četla sama paní spisovatelka. Nakonec děti mohly paní spisovatelce položit i několik otázek, na něž vždy zazněla vyčerpávající odpověď. Beseda byla povedená a dětem se moc líbila.

               

Další fotografie

 

21.3. Přednáška lidoopi

Dnes nás opět navštívil pan Coubal. Tentokrát nám vyprávěl o lidoopech. Jeho přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Děti se nejen dozvěděly mnoho zajímavých a užitečných informací o opicích, ale také si zasoutěžily. 

               

Další fotografie

 

 

14.3. Velikonoční zvyky a tradice

Velikonoce se kvapem blíží a s nimi i školní Velikonoční jarmark. Vrhli jsme se tedy na velikonoční tvoření. Nejprve jsme si vysvětlili proč se Velikonoce slaví a jaké se k nim vztahují zvyky a tradice. Poté jsme se již věnovali samotnému tvoření na jarmark. Upekli a ozdobili jsme perníčky, vyyrobili jsme zajíčky z vajíček a velikonoční beránky. Výrobky našich žáků a žáků z ostatních tříd si můžete zakoupit na prodejní výstavě od 18.3. do 20.3. ve vestibulu naší školy.

 

                 

Další fotografie

     

7.3. Projektový den čtenářská gramotnost - Čtení nás mění

Dnes jsme se věnovali pohádkám. Vysvětlili jsme si, co jsou to kouzla a kouzelné předměty, kouzelné postavy, magická čísla a  pohádkové formule. Děti se pokoušely některé jim známé pohádky převyprávět. Poté jsme si na interaktivní tabuli zahráli pohádkové pexeso, hledali jsme pohádkové dvojice a nakonec si děti své znalosti ověřily v pohádkovém kvízu. Šlo jim to velmi dobře. V druhé části projektového dne se konalo školní kolo recitační soutěže Kladenská poema. Všem zúčastněním se přednes básní velmi povedl a byli oceněni zaslouženým potleskem. 

       

Další fotografie