IX. Z - únor ...  

...únorová voda, pro pole škoda

26.2. - 3.3. 2024 JARNÍ PRÁZDNINY

15. 2. Armádní muzeum Praha Žižkov - odjezd autobusem od Mety, návrat v odpoledních hodinách 

Armádní muzeum Žižkov se řadí k nejmodernějším i nejvyspělejším muzejním institucím svého druhu v Evropě, nabízí komplexní vědomostní, informační i emocionální zážitek. Výstavní plocha expozic zabírá na 5 000 metrů čtverečních ve čtyřech patrech, vystaveno je přes sedm tisíc exponátů v téměř třech stovkách vitrín. Mnohé exponáty patří k naprostým historickým unikátům. Nedílnou součástí expozic muzea je také početná řada audiovizuálních prostředků.

další fotografie

13.2. Cvičení v přírodě

Cílem cvičení v přírodě bylo dodržování zásad správného chování při pobytu v přírodě a zásad BOZ, posilování a upevňování tělesné zdatnosti, navozování a upevňování kamarádských vztahů v kolektivu, pozorování přírody. Orientace v prostoru. Upevňování a ověřování teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti TV, DV, VZ, P.

Žáci plnili zajímavé úkoly, které měli připravené na kartičkách, během cesty respektovali dopravní značky, při chůzi v přírodě rozpoznávali a určovali základní druhy stromů a keřů. Zadané úkoly plnili svědomitě, při vypracovávání úkolů spolupracovali.  

Zapojili do rozhovorů o ochraně přírody, o chráněných krajinných oblastech a rozšířili si informace o kostele Narození sv. Jana Křtitele.

další fotografie

6.2. FG - FORUM Učíme prožitkem

Zkušený herecký a lektorský tým, formou interaktivního edukativního představení realizovaného pěti herci přímo ve třídě, žákům na příběhu jedné rodiny předvedl, jak udržet vyrovnaný rozpočet.  

 

další fotografie

2.2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

EVVO - třídění odpadů