V Listopadu nás čeká ...

 
 
29.11.2023 - Přednáška - Nepál - přednáška 45,-
 
28.11.2023 -  Akce - Kladnenský zámek - Historie 70,-
 
27.11.2023 Stávka
 
23.11.2023 Třídní schůzky od 15.hod učebna č. 48 II.patro
 
22.11.2023 Projektový den - Finanční gramotnost
 
17.11.2023 - Státní svátek
 
9.11.2023 Akce - Naši medvědi  - Medvědárium Kladno
 
1.11.2023  Třídní Halloween
 
 
 
 
29.11.2023 Přednáška - Nepál
Cestopisná přednáška pana Coubala. Přednáška byla plná jeho poznatků a zajímavostí.
 
 
 
Fotogalerie
 
 
 
28.11.2023 Kladenský zámek - historie


S dětmi jsme dnes navštívili Kladenský zámek. Děti se dozvěděly plno zajímavastí, nejen ohledně zámku, ale i o vzniku města kde žijí. Děti nejvíce zaujala historicky nejcennější část Kladenského zámku opatská kaple sv. Vavřince, která patří k nejvýznamnějším barokním interiérům v regionu, kterou vystavěl Kilián Ignác Dientzenhofer. Její zvláštností, je oválný tvar s kopulovitou klenbou vestavěnou ve čtyřhranném křídle zámku. 

 

 
 
 
 

22.11.2023 Projektový den  - Finanční gramotnost

 Cílem projektového dne Finanční gramotnosti, bylo zaměřit děti na utváření a rozvíjení praktických dovedností při nakládání s penězi. Seznámit je s pojmy hotovostní a bezhotovostní platební styk. Ukázat jim, že vědomosti získané v matematice, jsou základem dobré finanční gramotnosti. Děti během projektového dne si vyzkoušely platby, prodej, nákup a kalkulaci vlastního rozpočtu.

 

Fotogalerie

 

15.11.2023 Soutěž s Empíkem

Tématem tvorby je „Bezpečnost s Empíkem“.

  Úkolem dětí bylo vytvořit co nejhezčí obrázek, který by nejlépe vystihoval zadané téma. Způsob a  provedení závisí pouze na fantazii autora. 10 nejlepších prací ze všech škol z města Kladna bude odměněno hodnotnými dary. Všichni si také odnesou diplom za nejhezčí obrázky s Empíkem.

 

Fotogalerie

 

9.11.2023 Akce - Naši medvědi Kladno

 V zámeckém parku je malé medvědárium kde si můžete prohlédnout dva adoptované medvědy Martu a Míšu.
Děti dnes měly možnost medvědy nakrmit a dozvědět se mnoho zajímavostí...
Dnešní den si náramně užily........

 
Fotogalerie

 

1.11.2023  Třídní Halloween

Nejznámějším symbolem Halloweenu jsou vyřezávané dýně se svíčkou uvnitř, kostýmy, masky a strašidelná výzdoba. Děti čekalo spoustu zábavy, kreativní tvoření a bohatý halloweenský program - vyrábění masek, malování na obličej, zdobení dýní....

Fotogalerie