VIII. - říjen

 

Co nás čeká tento měsíc.

12.10. Projektový den EVVO - život kolem nás. Vyučování do 12.25

16.10. Knihovna Sítná, odchod v 09.h

23.10. Dravci, ukázka (50,-kč)

26.-27.10. - Podzimní prázdniny

30.10. Cvičení v přírodě. Vyučování do 12.25

 

 

Významné dny:

Mezinárodní den zvířat 4. října

Světový den učitelů 5. října

Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof 12. října

Mezinárodní den kuchařů 20. října

Den Spojených národů 24. října

 

Cvičení v přírodě, mimořádné události

Fotogalerie - Mimořádné události

   

 

Příprava pokrmů

Nejdříve se společně domluvilo, co dobrého si dnes uvaříme, nebo upečeme. Volba padla na něco sladkého. Podle receptu, který se nám podařilo najít na internetu, jsme upekli vanilkovou bábovku.

Fotogalerie - Pečení bábovky

 

 

Ukázka dravců

Dnešní dopolední hodinka patřila dravcům a umění sokolnictví. Program, který jsme mohli zhlédnout byl zaměřen na soužití člověka s přírodou. Obdivovali jsme nejen umění vycvičit dravce, jejich poslušnost na povel či laskominu, ale také krásný a elegantní let, zbarvení či jejich velikost. Někteří měli to štěstí, že si vyzkoušeli být součástí programu a mohli tak z minimální vzdálenosti vidět krásu těchto dravců.

Fotogalerie - Ukázka dravců

 

Knihovna Sítná

Seznámení s pojmy lidová slovesnost a folklor, jaký je rozdíl mezi pořekadlem, příslovím, zaříkáním a lidovou písní?
Ukázky z knížek, zpívání s kytarou.
Kramářská píseň – děti se na vlastní kůži přesvědčí, jak to dříve chodilo na jarmarku a zapojí se při zpěvu kramářské písně.
Ukázky z knih, četba příběhů známých tím, že byly předávány ústní formou po mnoho generací.
Kdo byl K. J. Erben a Božena Němcová? Lektorka J. Králová

Fotogalerie - Knihovna

 

Projektový den EVVO - Život kolem nás

Tématem na dnešní projektový den, bylo životní prostředí. Na začátek každý podle svého vysvětlil, co si představuje pod pojmem životní prostředí. Během dopoledne jsme si společně představili něco o tomto tématu. Povídali jsme si společně o významu, jak by se člověk měl chovat ke svému okolí, čím škodí a naopak čím může přispět k lepším životnímu prostředí. Poté se opět každý mohl rozpovídat, co si z dnešního projektu zapamatoval a jaké nové věci se dozvěděl.

Fotogalerie - EVVO

 

 

Revolution Train

Dnes jsme společně s MP Kladno navázali na projekt Protidrogový vlak, Revolution Train. Návazný program byl pro děti, které byly na první části  již v červnu. Jak se zachovat a jak reagovat v případě, že někdo někomu nabídne drogu, nebo jinou návykovou látku. Děti si mohly zkusit a zahrát  formou hry na policisty, kriminalisty, vyšetřovatele a psovody. Plnily mnoho úkolů, odpovídaly na dotazy policistky, která jim pouštěla ukázky z již zmiňovaného filmu. Tento film byl zpracovám na základě skutečného příběhu, který se stal a tak bylo vše vskutku reálné. Program byl zcela jistě poučný a zajímavý. Cílem bylo ukázat na nebezpečí drogové závisloti, drog jako problém celkově. Co může následovat i v rovině zákona a drogové závislosti.

Fotogalerie - Revolution Train

 

 

Výroba zápichů, pracovní činnosti

Začínáme pracovat na jednoduchých výrobcích. Technické materiály, seznámení se s jejich vlastnostmi. V dnešní hodině vyrábíme zápichy, malé dráčky do květináčů.

Fotogalerie - Výroba zápichů

 

Hodiny tělesné výchovy

Již od prvních hodin TV začínáme aktivně sportovat. Hrajeme různé míčové hry, nechybí soutěže. Děti sportují s nasazením a nadšením.

Fotogalerie - Tělesná výchova