V. L - říjen

Co nás čeká v měsíci říjnu:

31.10. - akce třídy Halloween

30.10. - Cvičení v přírodě

           - konec vyučování v 11,30 hod.

26.10 - 29.10. - podzimní prázdniny

23.10. - Dravci (2. vyučovací hodina)

12.10. Projektový den EVVO - Život kolem nás

           - konec vyučování v 11,30 hod.

 

 

 

Halloween

V úterý 31.10. proběhla akce naší třídy Halloween. Mohli jsme do školy přijít ve strašidelném kostýmu a po celou dobu výuky nás provázelo halloweenské učení. Nejdříve jsme si vyhledali informace o původu a charakteru dvou svátků Halloweena a Dušiček, které budou 2.11. V matematice jsme za "strašidelné " a sladké odměny řešili slovní úlohy, v hodině českého jazyku jsme dešifrovali "strašidelnou abecedu" a nakonec jsme  Halloween výtvarně ztvárnili. Práce nás bavila a moc jsme si to užili!

Další fotografie

 

Cvičení v přírodě

V pondělí 30.10. nás čekala celoškolní akce Cvičení v přírodě. Nevyrazili jsme však do lesa (jako obvykle), ale zúčastnili jsme se přednášek dvou odborníků, kteří nám rozšířili vědomosti v oblasti ochrany zdraví a chování za mimořádných událostí. První pomoc jsme si vyzkoušeli i v praxi.

Další fotografie

 

Dravci

V pondělí 23.10. nás na školní zahradě navštívil chovatel a cvičitel dravých ptáků. Seznámili jsme se s některými nejznámnějšími dravými ptáky, s jejich způsobem života a viděli jsme ukázku výcviku těchto nádherných tvorů.

Další fotografie

 

Plody podzimu na talíři

V měsíci říjnu probíhala celoškolní akce "Plody podzimu na talíři". Protože se na podzim sklízí zelenina a protože máme rádi pizzu, tak jsme si připravili z rajských, paprik a cibulky zeleninovou pizzu, kterou jsme vylepšili sýrem a mozarellou. Moc jsme si pochutnali a zopakovali jsme si také zásady správného stolování.

Další fotografie

 

Život kolem nás

Ve čtvrtek 12. 10. proběhl celoškolní projekt EVVO - Život kolem nás. Naše třída se věnovala kulturním, historickým a přírodním památkám v Kladně a jeho okolí. Vyhledali jsme si informace o historii města Kladna a zabývali jsme se také ochranou přírody v místě bydlište a problematice odpadového hospodářství. Zejména historie našeho města nás zaujala a dozvěděli jsme se mnoho nových informací.

Další fotografie

 

Výtvarné tvoření

Městská knihovna v Kladně vyhlásila soutěž "Vzhůru do nekonečna a ještě dál ...". Rozhodli jsme se, že se výtvarné soutěže zúčastníme a výtvarně jsme ztvárnili Vesmír. Práce nás moc bavila.

Další fotografie