I. S - září

Ukliďme Česko

Dne 26.9. 2023 jsme se účastnili projektu Ukliďme Česko. Šli jsme směrem k lesu v Bažantnici, kde jsme objevili místo plné odpadků - plechovky, plasty, papíry, směsný odpad, atd. Naplnili jsme skoro všechny pytle, které jsme měli zvlášť rozdělené do plastů, směsný odpad, sklo a plech.

Další fotografie

Dne 29.9. 2023 je vyhlášeno ředitelské volno. Uzavřena i školní družina.

Projektový den - Primární prevence

Žáci se seznámili s pojmem šikana, co šikana je a její druhy. Žáci v pracovních listech měli za úkol spojit dvojice vhodného a nevhodného chování – většina žáků rozeznala vhodné chování vůči okolí. Shlédli video očima agresora a očima oběti, žáci odpovídali na otázky z videa, na které se zaujetím se dívali. Povídali jsme si o jednotlivých vlastnostech, u kterých měli rozeznat, jestli jsou špatné nebo dobré.

Další fotografie

CELOROČNÍ HRA - HONBA ZA POKLADEM

Letos jsme třída pirátů a vydáme se za pokladem. Za každou aktivitu v hodině, snahu, plnění svých povinností, atd. dostanou žáci mince, za které si koupí vždy kousek ustřižený kus mapy. Po složení mapy se vydáme na konci školního roku hledat ukrytý poklad :)

Výtvarná výchova

Děti měly za úkol namalovat, kde trávily čas o letních prázdninách. 

     

 

Výtvarná výchova

Zaměřili jsme se na barvy v přírodě, konkrétně na barevný strom. Žáci si pohráli s barvami. Obkreslili si svou ruku jako kmen stromu, následně si hráli s barvami koruny stromu.

         

 

Co nás čeká v týdnu 4.9. - 8.9. 2023

4.9. - 8:00 - 8:45 zahájení školního roku a přivítání s žáky

5.9. - 6.9. - 4 vyučovací hodiny - konec výuky v 11:30

7.9. - výuka dle rozvrhu hodin

8.9. - výuka dle rozvrhu hodin