VII. Z - září

Ve škole se znovu potkáme v pondělí 2. října 2023.

29. září 2023 ŘEDITELSKÉ VOLNO, žáci mají prodloužený víkend.

28. září STÁTNÍ SVÁTEK SVATÉHO VÁCLAVA

V úterý 26. září 2023, od třetí vyučovací hodiny, proběhne akce Ukliďme Česko.

Žáci budou v okolí školy sbírat nežádoucí odpad. Po páté vyučovací hodině odchází domů - 12, 25 hod.

Cílem akce je nejen uklidit naše okolí, ale i ve společné věci zapojit různé zájmové skupiny lidí, školy, ...

13. září 2023 projektový den PRIMÁRNÍ PREVENCE - Etická výchova a třídní kolektiv

Seznámit žáky s tím, co je prevence všeobecně. Podstatou primární prevence je předcházení vzniku rizikového chování.

Výuka končí ve 12, 25 hod.

7. září 2023 zahájení výuky dle aktuálního rozvrhu třídy

5.-6. září 2023 třídnické práce (žáci jsou v kmenových třídách s třídními učiteli) 8,00-11,30 hod.

4. září 2023 slavnostní zahájení školního roku 8,00-8,45 hod.

Co nás ještě čeká v září? PODZIMNÍ CVIČENÍ v přírodě, PROJEKTOVÝ DEN Primární prevence