IV. Z - září

 

V Září nás čeká .....

 

29.09.2023 - Ředitelské volno

28.09.2023 - Státní Svátek

26.09.2023 Projektový den - „ Ukliďme Česko“

21.09.2023 Sportovní akce  - S trenéry do škol ..

20.09.2023 Taneční kurz 

13.09.2023 Projektový den - Primární prevence

11.09.2023 Dopravní hřiště 

 
 

 

26.09.2023 Projektový den -  Ukliďme Česko, sportovní oblečení, vyučování do 11:30 hod

Akce „ Ukliďme Česko“ probíhá od roku 2014. Jednalo se o reakci na množství černých skládek. Akce má především za cíl oslovit veřejnost a poučit o závažnosti problému černých skládek a odpadu v přírodě. S dětmi proběhla diskuze o odpadech, recyklaci a vzniku černých skládek předcházet. Žáci se aktivně do projektu zapojili v okolí školy a byli nemile překvapeni kolik odpadu nasbírali.

Celkem nasbíráno: 10kg papíru, 8kg plastu, 6 kg směsného odpadu

Fotogalerie

 

21.09.2023 Sportovní akce  - S trenéry do škol ...

Cviky pro správné držení těla a vedení dětí děti k návyku správného držení těla, zařazujeme aktivity vhodné pro správný vývoj páteře. Utváření kladného vztahu ke sportu a přejeme si, aby se sport stal pro děti oblíbeným způsobem trávení volného času, proto jim připravujeme vhodné příležitosti a snažíme se je náležitě nadchnout :-)

 
Fotogalerie
 

 20.09.2023 Taneční kurz 

Výuka na lekcích probíhá zábavným způsobem. Děti se na lekcích naučí základy moderního tance a klasického tance. Zaměří se také na důsledné protahování i základy posilování. Důraz je kladen na rozvoj pohybové paměti, vnímání hudby, kondici, rozvoj taneční osobnosti a individuality dítěte. Cílem kurzu je především předat základní taneční dovednosti, naučit správné návyky při sportování, poznat krásu tance... 

Fotogalerie

 
 
13.09.2023 Projektový den - Primární prevence -  vyučování do 11:30 hod
 

Cílem projektu je seznámit žáky co je prevence, předcházení vzniku rizikovému chování, výchova ke zdravému stylu, a poznej svého kamaráda....Podpora prohloubení povědomí žáků v problematice šikany, jejímu porozumění, předcházení projevům šikany a dovednosti adekvátních reakcí a řešení při případném výskytu nebo podezření na něho.

 
       
 
 
11.09.2023 Dopravní hřiště 
 
Sportovní oblečení, cyklistickou přilbu, Sraz v 07:30 hod ve škole, 16,- Kč na autobus
 

Každý den se účastníme silničního provozu. Každý z nás v nějaké roli - chodec, cyklista, řidič motorového vozidla atp.Víme, jak se v těchto rolích zachovat... Známe pravidla bezpečného chování v silničním provozu....Děti měly příležitost doplnit si znalosti o pravidlech chování v silničním provozu, která platí i pro cyklisty. Na hřišti si zopakovaly, že je nutné používat při jízdě na kole helmu a také vhodné oblečení. Nejlépe takové, které se nebude plést do řetězu od kola a helma řádně připnutá.

 

Fotogalerie