ZÁŘÍ

Vojtovy hry: Indiánské tažení · Pigy.cz · pohádkové rádio · hry ·  omalovánky · zábava pro děti

Co nás čeká v září:

4. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

13.9. Projektový den Primární prevence

26.9. Ukliďme Česko

28.9. Státní svátek

29.9. Ředitelské volno

 

 

UKLIĎME ČESKO

I v letošním roce se naše škola zapojila do akce UKLIĎME ČESKO  a i my, malí prvňáčci, jsme se zapojili a vyčistili velkou část okolí naší školy od nepořádku. 

 

Začínáme s písmenky

I učení se novým věcem může být velká zábava :-)

Další fotografie

 

TANEČNÍ HODINA

Dnes nás navštívily slečny z tanečního klubu a ukázaly nám, jak vypadá taková taneční hodina. Moc se nám to líbilo a skvěle jsme se rozhýbali.

Další fotografie

 

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK

Vzhledem k pěknému počasí jsme první hodinu Čtenářského kroužku strávili venku v přírodě. Vyprávěli jsme si o pohádce, sestavovali dějovou posloupnost, vyzkoušeli si dramatizaci a zahráli si několik her. 

Další fotografie

 

 

HODINA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Výtvarná výchova nás baví :-)

 

Další fotografie

 

DEN PRIMÁRNÍ PREVENCE

Projektový den byl zaměřený na přátelství a kamarádství. Protože jsme teprve prvňáčci, zaměřili jsme tento den na seznamování a stmelování kolektivu. Hráli jsme hry, povídali a zjišťovali informace o novích spolužácích. Společně jsme vytvořili strom přátelství. Celý den jsme si moc užili.

Další fotografie

 

S INDIÁNY ZA POZNÁNÍM

V tomto školním roce se budeme věnovat celoročnímu projektu "S INDIÁNY ZA POZNÁNÍM". Hlavním cílem projektu je seznamování dětí se způsobem života jiných kultur, rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a tvořivosti, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, posilování smyslového vnímání, utváření pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi. Každý žák dostane indiánskou čelenku, kterou bude v průběhu roku zdobit péry podle úspěšnosti zdolávání jednotlivých problémových úloh – snahy, zapojenído celoročního projektu a soutěží. Žáci budou za svoji aktivitu získávat razítka. Dosažení alespoň 5 razítek je podmínkou pro získání jednoho péra. Celkový počet nasbíraných razítek
rozhodne o vítězi celoroční soutěže v závěru roku. Nejlepší lovci razítek budou po zásluze odměněni a pasováni na šamany našeho
kmene. 

Naše motivační básnička:

S indiány za poznáním


Indiáni ti se mají,
celý den nic nedělají.


Zato my jsme děti čilé,
tváříme se vždy jen mile.
Pilní budem jako včelky
nebudeme chytat „lelky“.


Slušní k sobě chceme být,
s přírodou se více sžít.
Učit se a být kamarády,
mít se spolu vždy jen rádi.


Zda to zvládnem, uvidíme.
Rozhodně se nebojíme.
Vždyť život není jen legrace,
nic nelze získat bez práce.


Máme na to celý rok,
první krůček, krok a skok.
Zbystřit rozum a žít zdravě,
pak vše půjde zcela hravě.