V. L - září

 

29.9. - ředitelské volno

28.9. - státní svátek

26.9. - akce Uklízíme Česko od 10:00, konec v 11:30 hod.

           ( od 8:00 hod.do 9:45 výuka dle rozvrhu )

 

Uklízíme Česko

V úterý 26.9. jsme se zúčastnili akce Ukliďme Česko. Vydali jsme se do okolí školy a sbírali jsme odpadky - pet lahve, sklenice, plechovky, obaly, odhozené papíry .... Práce se nám dařila a měli jsme radost, že jsme mohli trochu přispět a zlepšit životní prostředí.

Další fotografie
 
 

Tančím, tančíš, tančíme .....

Ve středu 20.9. nás navštívily lektorky z taneční školy v Kladně a uspořádaly pro nás ukázkovou hodinu. Tančili jsme s chutí a bylo nám fajn.

Další fotografie

 

Projektový den

Ve středu 13. 9. proběhl ve škole projektový den primární prevence, kterého jsme se zúčastnili i my. Věnovali jsme se tématu RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN. Nejprve jsme se seznámili s tématem a s úkoly projektového dne a společně jsme vytvořili myšlenkovou mapu na téma RESPEKT, abychom si ujasnili, co tento termín vlastně znamená. Potom následovala beseda na toto téma a shlédli jsme krátký film ze školního prostředí. V průběhu projektového dne jsme pracovali všichni společně, individuálně i ve skupinách. V závěru jsme téma zpracovali výtvarně a vznikly zajímavé práce. 

Další fotografie

 

Celoroční třídní hra

V letošním školním roce na nás čeká celoroční hra PUTOVÁNÍ ZA HISTORIÍ ČR. Putování začneme ve starověku a budeme pokračovat přes středověk až k novodobým dějinám našeho státu. V každém století se budeme seznamovat s důležitými událostmi a slavnými osobnostmi českých dějin. Za dobře splněné úkoly dostaneme body a za každých 5 bodů si vybereme jednu slavnou osobnost. Povedeme si také Kroniku českou. Na konci školního roku budou vyhlášení tři vítězové a celá třída pojede na historický výlet. Kam? To je překvapení!

Další fotografie

 

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE:

pondělí 4. 9. - slavnostní zahájení školního roku, konec v 8:45

úterý    5. 9. - třídnické práce - do 11:30

středa  6. 9. - třídnické práce - do 11:30

čtvrtek, pátek - 7. a 8. 9. - vyučování dle rozvrhu