IV. L - září

Ukliďme Česko

Dne 26.9. 2023 jsme se účastnili projektu Ukliďme Česko. Šli jsme směrem k lesu v Bažantnici, kde jsme objevili místo plné odpadků - plechovky, plasty, papíry, směsný odpad, atd. Naplnili jsme skoro všechny pytle, které jsme měli zvlášť rozdělené do plastů, směsný odpad, sklo a plech.

Další fotografie

 

Tancem k radostnému pohybu! 

Taneční den 20.9.2023

 

Dne 12.9. naše třída navštívila dopravní hřiště v Rozdělově. Moc jsme si to užili.

Dopravní hřiště 12.9. třída IV.L

 

Projektový den - primární prevence, 13.9. 

Povídali jsme si, hráli jsme si, naučili jsme se, jak se chovat v pro nás ohrožujících situacích.

Poznali jsme plyšáka Ferdu a jeho mouchy.

Projektový den - primární prevence, 13.9.