I. L - září

 

Co nás čeká v září:
 
13. 9. - Projektový den - primární prevence (žáci si přinesou pouze penál, notýsek a žákovskou knížku)
 
26. 9. - Akce Ukliďme Česko - 10:00 - 11:30. Žáci budou mít na sobě vhodné oblečení do terénu.
 
28. 9. - Státní svátek
 
29. 9. - Ředitelské volno
 
 
26. 9.
 
Dnes jsem se celá škola zúčastnili akce "Ukliďme Česko". Spolu se staršími spolužáky jsme se vydali do okolí školy, kde jsme našli opravdu hodně odpadků. Snažili jsme se odpad roztřídit, poté jsme ho odnesli do správných kontejnerů. Všichni žáci měli radost, že mohli pomoct přírodě v okolí školy. 
 
Další fotografie.
 

 

13. 9.

Projektový den - Projektový den primární prevence – Kamarádem být, kamarády mít
 
Cílem projetku bylo žáky seznámit se základy kamarádství, zaměřili jsme se na dobré vztahy v kolektivu.
 
První hodinu jsme si společně povídali o tom, kdo je kamarád, jak se kamarádi k sobě chovají x nechovají. Jak reagovat, když se nám nějaké chování nelíbí. Druhou hodinu jsme se věnovali kreslení portrétu nejlepšího kamaráda a povídání, proč zrovna on je náš nejlepší kamarád.
V následujích hodinách žáci třídili obrázky na kamarádské x nekamarádské chování ve skupinách – spolupráce a domluva. Na závěr jsme si spolučeně shrnuli základy kamarádství a jak podporovat dobré vztahy.
 
Další fotografie.
 
 
 
 
 
Informace k prvnímu týdnu školního roku 2023/2024:
 
4. 9. 2023 – První den ve škole 8:00-8:45 hod. – přivítání

5. 9.2023 - 8:00-9:40 hod.

6. 9. 2023 – 8:00-9:40 hod.

7. 9. 2023 – 8:00-10:45 hod.

8. 9. 2023 – 8:00-10:45 hod.

Od následujícího dne konec vyučování dle rozvrhu – 11: 30hod.