Vítejte ve třídě VI.Z!

Třídní učitelka : Lucie Janotová
 
Asistent pedagoga: Dušan Horbaj
 
Kontakt : lucie.janotova@zskladnoparizska.cz
 
Konzultační hodiny: Úterý 11:00 - 12:00 hod.
 
  1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina 7.hodina
Pondělí M VkO D F INF
Úterý ČJ AJ Z M VkZ    
Středa TV ČJ D M P    
Čtvrtek AJ M ČJ Z F VV VV
Pátek AJ TV ČJ M P    

Polední pauza: pondělí a čtvrtek od 12:25 - 12:55 hod.

Vyučující v naší třídě:

Český jazyk, Zeměpis: Lucie Janotová

Matematika, Výchova ke zdraví: Bc. Renata Formánková

Anglický jazyk: Ing.Šárka Fajkošová, Andrea Petrášová

Dějepis, Fyzika: Bc.Radka Horáková

Přírodověda, Tělesná výchova: Mgr. Magdalena Míková

Výchova k občanství : Mgr. Alena Nedvědová

Informatika: Zdeněk Petr

Pracovní činnosti: Marian Penzéš

Výtvarná výchova: Tereza Barnincová DiS.

Hudební výchova: Mgr. Jarmila Rohelová

 

SEZNAM POMŮCEK NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24: Pomůcky - 6.roč.