Základní údaje

Název: Základní škola, Kladno, Pařížská 2249

Adresa: Pařížská 2249, 272 01 Kladno

Zřizovatel: Statutární město Kladno

 

Kontakty

Telefon: 312 686 018

ID datové schránky: 3zta5z7

E-mail: skola@zskladnoparizska.cz 

Ředitelka školy:

Mgr. Bc. Yvona Vítková

Zástupce ředitelky školy: 

Mgr. Alena Nedvědová

Výchovná poradkyně:

Mgr. Jana Moulisová

Školní metodik prevence:

Mgr. Bc. Yvona Vítková

Bc. Radka Horáková

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Kateřina Cibulská

Nela Eitlerová

Koordinátor ICT:

Zdeněk Petr

Koordinátor EVVO:

Bc. Jana Demková

Ekonomka školy:

Ing. Lenka Lechnerová

Sekretářka školy:

Hana Plicková

 

Třídy  

Přípravná třída                  Andrea Petrášová                                      andrea.petrasova@zskladnoparizska.cz

I. L                                      Mgr. Tereza Komárková                            tereza.komarkova@zskladnoparizska.cz

II. L                                     Mgr. Regina Kujová                                    regina.kujova@zskladnoparizska.cz

I. Z                                      Mgr. Lucie Skleničková                             lucie.sklenickova@zskladnoparizska.cz

II. Z                                     Mgr. Sylva Eitlerova                                   sylva.eitlerova@zskladnoparizska.cz

III.Z                                     Nela Eitlerová                                             nela.eitlerova@zskladnoparizska.cz

IV. Z                                    Lucie Janotová                                          lucie.janotova@zskladnoparizska.cz

V. Z                                      Bc. Jana Demková                                   jana.demkova@zskladnoparizska.cz

VI. Z                                    Mgr. Marcela Slánská                                marcela.slanska@zskladnoparizska.cz

VII. Z                                   Bc. Radka Horáková                                radka.horakova@zskladnoparizska.cz

VIII. Z                                  Ing. Barbora Peslová                               barbora.peslova@zskladnoparizska.cz

IX. Z                                     Ing. Šárka Fajkošová                              sarka.fajkosova@zskladnoparizska.cz

V. (2.,3.,5.)                            Ing. Taťána Voňavková                           tatana.vonavkova@zskladnoparizska.cz

VII. (6.,7.)                             Mgr. Jana Moulisová                               jana.moulisova@zskladnoparizska.cz

IX. (8.,9.)                              Mgr. Romana Sedláková                         romana.sedlakova@zskladnoparizska.cz

I. S                                       Mgr. Kateřina Cibulská                            katerina.cibulska@zskladnoparizska.cz

II. S                                      Mgr. Jarmila Holečková                           jarmila.holeckova@zskladnoparizska.cz

III. S                                     Olga Krčková                                         olga.krckova@zskladnoparizska.cz

 Netřídní učitelé

Milena Kulhánková

Mgr. Magdalena Míková

Mgr. Alena Nedvědová

Marian Pénzeš

Zdeněk Petr

Mgr. Blanka Voráčková

Mgr. Lucie Zázvorková

 

 

Vychovatelky ŠD

Jiřina Hrabětová (vedoucí vychovatelka)

Irena Svobodová (ranní družina)

Mgr. Kateřina Cibulská

Lucie Janotová