Základní údaje

Název: Základní škola, Kladno, Pařížská 2249

Adresa: Pařížská 2249, 272 01 Kladno

Zřizovatel: Statutární město Kladno

 

Kontakty

Telefon: 312 686 018

ID datové schránky: 3zta5z7

E-mail: skola@zskladnoparizska.cz 

Ředitelka školy:

Mgr. Bc. Yvona Vítková

Zástupce ředitelky školy: 

Mgr. Alena Nedvědová

Výchovná poradkyně:

Mgr. Jana Moulisová

Školní metodik prevence:

Mgr. Bc. Yvona Vítková

Bc. Radka Horáková

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Kateřina Cibulská

Nela Eitlerová

Koordinátor ICT:

Zdeněk Petr

Koordinátor EVVO:

Bc. Jana Demková

Ekonomka školy:

Ing. Lenka Lechnerová

Sekretářka školy:

Hana Plicková

 

   Třídy

Přípravná třída

I. L 

II. L 

I. Z 

II. Z

III.Z

IV. Z

V. Z 

VI. Z 

VII. Z 

VIII. Z 

IX. Z 

V. (2.,3.,5.) 

VII. (6.,7.) 

IX. (8.,9.) 

I. S 

II. S 

III. S 

Andrea Petrášová 

Mgr. Tereza Komárková     

Mgr. Regina Kujová     

Mgr. Lucie Skleničková 

Mgr. Sylva Eitlerova

Nela Eitlerová 

Lucie Janotová

Zdeněk Petr

Mgr. Marcela Slánská 

Bc. Radka Horáková

Ing. Barbora Peslová 

Ing. Šárka Fajkošová

Ing. Taťána Voňavková 

Mgr. Jana Moulisová 

Mgr. Romana Sedláková 

Mgr. Kateřina Cibulská     

Mgr. Jarmila Holečková 

Olga Krčková

 

 Netřídní učitelé

Milena Kulhánková

Mgr. Magdalena Míková

Mgr. Alena Nedvědová

Marian Pénzeš

Mgr. Blanka Voráčková

Mgr. Lucie Zázvorková

 

 

Vychovatelky ŠD

Jiřina Hrabětová (vedoucí vychovatelka)

Irena Svobodová (ranní družina)

Mgr. Kateřina Cibulská

Lucie Janotová