Informace rodičůmInformace rodičům

Příprava žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám na SŠ
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249

Informace rodičům o přípravě žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám na SŠ

 

Formuláře:

/files/dotaznik-pro-zz-zaku-9-roc..docx

/files/cestne-prohlaseni-zz.docx

 

                                                                                                                                Kladno dne 3. 5. 2020

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

informuji Vás, že na základě rozhodnutí MŠMT bude od pondělí 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku základní školy ve výuce.  Jedná se o žáky, kteří se chystají na přijímací zkoušky na SŠ. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka, které budou zajišťovat pedagogové jako dosud.

 

Výuka bude zaměřena pouze na přípravu žáků k příjímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky, případně cizího jazyka a bude probíhat každý všední den od 8.30 do 11.30 hodin.

Do 8. 5. 2020 zašlete na můj email yvona.vitkova@zskladnoparizska.cz nebo jakýmkoli způsobem doručte vyplněný dotazník a čestné prohlášení (viz příloha). Upozorňuji, že přijetí žáka je podmíněno podepsáním čestného prohlášení o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost zákonným zástupcem žáka. Vzhledem k tomu, že skupiny mají být neměnné, je možné se ze skupiny odhlašovat, ale nikoli později přihlašovat.

  • Homogenní skupina žáků: počet maximálně 15
  • Žák bude do školy vcházet sám
  • Šatny nebudou využívány
  • Každý žák musí sedět v jedné lavici
  • zákonní zástupci zajistí dětem 2 roušky na den a sáček pro odkládání špinavé roušky
  • V průběhu vyučování bude doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby – mimo společných prostor.
  • Zvýšený dohled nad pohybem žáků ve společných prostorách; chodby, wc, omezení volného pohybu žáků
  • Zákonný zástupce musí podepsat čestné prohlášení o nerizikovosti dítěte - viz. příloha
  • Školní výdejna nebude otevřená

 

V případě, že žák nebude dodržovat stanovená hygienická pravidla, opakovaně je bude porušovat a po upozornění zákonného zástupce nedojde k nápravě, nebude vpuštěn do budovy školy. Bude tak vyřazen z přípravy.

Pokud některý žák či pedagog skupiny onemocní COVID-19, všichni jsou automaticky ve 14-ti denní karanténě.

 

Podepsané česné prohlášení budete odevzdávat v den nástupu do školy.

  

 

S pozdravem                                                                                                             Mgr. Bc. Yvona Vítková                                                                                                                                                                                    ředitelka školy

 

 

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Informace pro rodiče

Výuka 25.9.2020
Kde: 17. ZŠ, Kladno, Pařížská 2249


KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

ZAHÁJENÍ 1. 10. 2020 - UKONČENÍ 28. 2. 2021
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit