Přípravná třídaPřípravná třída

Zařazení dětí do přípravné třídy
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA – ZŠ, KLADNO, PAŘÍŽSKÁ 2249

Formulář:

/files/zadost-o-zarazeni-ditete-do-pt.pdf

 

Připraví na vstup do školy děti, kterým byl z různého důvodu doporučen odklad povinné školní docházky nebo v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Důvodem mohou být např. specifické vzdělávací potřeby (např. logopedické vady, opožděný rozvoj i učení, snížená adaptabilita, dvoujazyčné prostředí atd.). 

U těchto dětí předpokládáme, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj tak, aby se bezproblémově začlenily do výchovně – vzdělávacího procesu v první třídě základní školy a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.

Co přípravná třída nabízí?

 • Děti se na školu připravují hravou formou v malé skupince pod vedením zkušené pedagožky každý den od 8,00 do 11,30 hod.
 • Dětem je k dispozici oběd a po dohodě i pobyt ve školní družině od 6,40 do 16,30 hod.
 • S žáky bude pracovat dle potřeby speciální pedagog, logoped.
 • Dětem je k dispozici vybavení školy.
 • V rámci výuky se účastnit kulturních a sportovních akcí, výletů atd.
 • Docházka do přípravné třídy je bezplatná.

 

Jaký je výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy?

 • Rozumová výchova (v oblastech: jazykové, komunikativní, matematických představ, rozumového poznání, grafomotoriky)
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Pracovní výchova
 • Tělesná výchova
 • Vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků

 

Co je třeba udělat pro zahájení vzdělávání v přípravné třídě?

1)Vyzvednout si „žádost o přijetí do přípravné třídy“ (případně si ji stáhnout na této stránce).

2) Nejlépe do 31. 5. 2020 odevzdat vyplněnou žádost spolu s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou příslušného poradenského zařízení.
3) Přípravná třída se zpravidla zřizuje při počtu 10 dětí.


O zařazení žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Těšíme se na Vás i Vaše děti.

                                                                                                                                               Mgr, Bc. Yvona Vítková, ředitelka školy

 

 

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Informace pro rodiče

Výuka 25.9.2020
Kde: 17. ZŠ, Kladno, Pařížská 2249


KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

ZAHÁJENÍ 1. 10. 2020 - UKONČENÍ 28. 2. 2021
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit