Běžná třída - 1. ročníkBěžná třída - 1. ročník

Zápis dětí do budoucího 1. ročníku školního roku 2020/2021
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249

Zápis dětí do budoucího 1. ročníku školního roku 2020/2021

 

Informace k zápisu:

 

Formuláře:

/files/zadost-k-psd.pdf

/files/zadost-o-odklad-psd.pdf

/files/zapisni-list.pdf

 

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů

K základnímu vzdělávání jsou přednostně přijímáni žáci, kteří mají trvalý pobyt v dané spádové oblasti města Kladna (vyhláška Města Kladna o školských obvodech spádových základních škol zřizovaných Statutárním městem Kladno).

Spádová oblast

Celé území města Kladna.

Přijímáme žáky do možné kapacity školy.

 

Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si

pro své dítě jinou školu v souladu s právními předpisy.

 

Termíny a způsoby podání žádosti

 

  1. bez osobní přítomnosti rodiče můžete podat žádost od úterý 14.dubna do soboty 25.dubna (denně 8.00-12.00) – způsoby doručení:

– do datové schránky školy (3zta5z7)

e-mailem (yvona.vitkova@zskladnoparizska.cz) – pozor! – musí být uznaný elektronický podpis! –  bez tohoto podpisu nemůže být přihláška uznána 

poštou – zašlete včas, musí být doručeno ve vypsaném termínu

-  osobním podáním do označené schránky u hlavního vchodu

 

  1. osobně po předchozí telefonické domluvě na tel. 312 686 018

od 20.4. do 24.4.2020 (9.00 – 12.00)

 24.4.2020 (14.00 – 18.00)

 25.4. (9.00 – 12.00)

 

Žádost podává zákonný zástupce dítěte na formuláři ŽÁDOST O PŘIJETÍ /ŽÁDOST O ODKLAD, která je zde ke stažení.

 

Pro přihlášení do 1. ročníku dodejte:

a) vyplněnou přihlášku zápisní list (ke stažení na stránkách školy)

b) kopii občanského průkazu zákonného zástupce

c) kopii rodného listu dítěte

d) kopii rozhodnutí o loňském odkladu školní docházky

e) kopie soudního rozhodnutí – pokud dítě přihlašuje jiná osoba než zákon. zástupce, dokládá tím své oprávnění dítě zastupovat

 

Odklad školní docházky

  • V případě, že žádáte o odklad školní docházky Vašeho dítěte, u zápisu dokládáte doporučení poradenského zařízení (PPP, SPC) a dětského lékaře.
  • V případě, že má Vaše dítě specifické vzdělávací potřeby, u zápisu také doložte doporučení poradenského zařízení (PPP, SPC).   

 

Termíny pro podání žádosti o odklad: 

a) bez osobní přítomnosti rodiče můžete podat žádost o odklad od úterý 14.dubna (od 8.00) do soboty 25.dubna (do 12.00) 

b) osobně – pouze po tel. domluvě na tel. 312 686 018 od 20.4. do 24.4.2020

(9.00 – 12.00)

 

 „Rozhodnutí o přijetí“ k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na internetových stránkách školy a u hlavního vchodu do budovy školy (nejsou zveřejněna jména, ale čísla, pod kterým je spis žáka evidován a které bylo zákonnému zástupci přiděleno

při administrativní části zápisu) pravděpodobně nejdříve 7.5.2020. 

„Rozhodnutí o přijetí“ si rodiče vyzvednou osobně v kanceláři školy od 18.5.2020

do 22.5.2020 v době od 9.00 do 11.00 při zachování všech bezpečnostních opatření.

Rozhodnutí vám pod registračním číslem také sdělíme po podání žádosti mailem nebo telefonem.

 

 „Rozhodnutí o nepřijetí“ škola zasílá poštou.

 „Rozhodnutí o odkladu školní docházky“ bude škola vydávat na základě dodání všech povinných podkladů pro toto rozhodnutí a tím ukončeného správního řízení. Řešeno bude individuálně.

 

Předpokládáme, že se informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků uskuteční 17.6.2020 od 16.00 hod.

Na stránkách školy budete včas informováni.

 

 

 

                                                                                  

 

 

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Informace pro rodiče

Výuka 25.9.2020
Kde: 17. ZŠ, Kladno, Pařížská 2249


KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

ZAHÁJENÍ 1. 10. 2020 - UKONČENÍ 28. 2. 2021
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit