Informace k prevenci před KoronaviremInformace k prevenci před Koronavirem

Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249

Informace k prevenci před Koronavirem

Vážení rodiče, zveřejňujeme informace poskytnuté vedoucím Odboru školství KÚSK

 • S blížícími se jarními prázdninami důrazně upozorňujeme na potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech:
 • Lombardie,
 • Benátsko/Veneto,
 • Piemont,
 • Emilia Romagna.

     Česká republika tedy NEdoporučuje cestování do těchto lokalit.

 • Pokud se žáci a zákonní zástupci vrátili do ČR z některého z ohnisek nákazy, musí zatelefonovat svému dětskému nebo praktickému lékaři, který zhodnotí případné příznaky nemoci a rozhodne o dalších krocích. Doporučujeme následně zkontaktovat vedení příslušné školy.
 • Informace lze telefonicky získat u Krajské hygienické stanice Středočeského kraje na čísle: 736 521 357.
 • Obecně dbejte na zvýšenou osobní hygienu a dodržujte prosím "etiketu kašle" - dodržujte dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakryjte si ústa a nos kapesníkem.
 • Myjte si ruce mýdlem a teplou vodou minimálně po dobu 20 vteřin.
 • V případě podezření na respirační onemocnění dětí a žáků kontaktujte jejich zákonné zástupce s výzvou k okamžitému řešení zdravotního stavu nezletilého.
 • Vyhýbejte se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním. 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/
Webová stránka Ministerstva zdravotnictví ČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: 
http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

 Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, vnímejte celou situaci z pozice zřizovatele jako preventivní doporučující opatření.

 V případě nepříznivého epidemiologického vývoje v ČR budou operativně přijímána další nezbytná opatření.

 

 S pozdravem

Ing. Dan Jiránek, v. r.                                                                             Ing. Zdeněk Slepička, v. r.

primátor města Kladna                                                                            tajemník Magistrátu města Kladna

 

 

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Informace rodičům

Způsob prezenční výuky na 2. stupni
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Informace rodičům

Způsob prezenční výuky žáků 1. stupně ze tříd zřízených dle § 16
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit