Výchovné poradenství

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Výchovný poradce : Mgr. Blanka Voráčková

Konzultační hodiny :  středa  13.00 – 14.30 h

Kontakt : 312 686 018 

e – mail: blanka.vorackova@zskladnoparizska.cz

-e

Náplň práce výchovného poradce

 • pedagogicko-psychologické poradenství
  pomoc při řešení problémů v prospěchu, chování, v problémových životních situacích,  spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, zdravotnickými zařízeními, odborem sociální péče a ostatními institucemi
 • kariérové poradenství – volba povolání
  spolupráce s třídními učiteli,  středními školami, Úřadem práce, administrativa, průběh a výsledky přijímací řízení

Výchovný poradce je zavázán k respektování důvěrnosti, která chrání osobní sdělení. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se výchovný poradce dozví v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celoroční plán výchovné poradkyně

 • konzultace pro žáky, rodiče, učitele
 • sledování a evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a evidence žáků s poruchou chování
 • průběžné zajišťování akcí k volbě povolání pro vystupující žáky
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů z oblasti volby povolání
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • spolupráce s PPP, kurátory OSPODu , SVP, Policií ČR a dalšími společenskými a odbornými pracovišti
 • organizace výchovné komise, řešení a projednávání studijních, kázeňských,  výchovných problémů
 • spolupráce s pracovníky SPC a PPP, spolupráce při tvorbě  a kontrole IVP
 • sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, SOU, OU
 • porady a další vzdělávání výchovných poradců
 • správa databáze žáku s výchovnými problémy, žáku s individuálním vzdělávacím plánem
 • vedení dokumentace spojené s volbou povolání

      

Informace o přijímacím řízení :

1) Každý uchazeč si může podat 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení. Přihlášky na SŠ, SOŠ, SOU do 28.2. 2017

2) Vyhlášení výsledků přijímacího řízení – ředitelé SŠ,SOŠ a SOU musí do 3 pracovních dnů od přijímacích zkoušek zveřejnit seznam přijatých uchazečů; přijatí uchazeči tak nedostanou písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení; písemné rozhodnutí je odesláno pouze nepřijatým uchazečům.

3) Zápisový lístek – přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Vzít zpět zápisový lístek není možné /pouze v případě dodatečného přijetí na druhou školu na základě odvolání/.

4) Odvolání proti nepřijetí – nepřijatým uchazečům je zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí/při nedoručení se rozhodnutí ukládá po dobu 5 pracovních dnů, poté je považováno za doručené/, lhůta pro případné odvolání do 3 pracovních dnů.

5) Termín pro odeslání rozhodnutí o nepřijetí či zveřejnění přijatých uchazečů v případě, že se přijímací zkouška nekoná nejdříve 22. 4. 2017

Podávání přihlášek na SŠ :

1) Přihlášky vyplňujeme a tiskneme ve škole.

2) Termín pro vytisknutí vyplněných formulářů přihlášek našich žáků na SŠ je do konce února 2015, zbývající čas slouží pouze k případným opravám přihlášek .

3) Přihlášky podávají uchazeči o studium sami přímo k rukám ředitelů středních škol – osobně nebo poštou doporučeně.  

 

Přehled oborů vhodných pro vystupující žáky naší školy:

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

Vrapická 53, 272 03 Kladno

web: www.souvrapice.cz

KÓD OBORU NÁZEV OBORU UKONČENÍ STUDIA PLP OZP
23-51-E / 01 Strojírenské práce 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
65- 51–E / 01 Stravovací a ubytovací služby 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
36-67–E / 01 Zednické práce 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
33-56–E / 01 Truhlářská a čalounická výroba 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
36-57–E / 01 Malířské a natěračské práce 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
29-51-E / 01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
41-52–E / 01 Zahradnické práce 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
75-41-E/01 Pečovatelské služby 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
66-51-E / 01 Prodavačské práce 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
29-51-E / 01 Potravinářská výroba 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
36-55-E / 01 Klempířské práce ve stavebnictví 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
78-62-C / 02 Praktická škola dvouletá 2 roky, jiné  ANO  ANO

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno

U Hvězdy 2279, Kročehlavy, 272 01 Kladno

web: www.sou-hvezda.cz

KÓD OBORU NÁZEV OBORU UKONČENÍ STUDIA PLP OZP
29-54-H/01 Cukrář 3 roky, výuční list ANO NE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
31-58-H/01 Krejčí 3 roky, výuční list ANO NE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
36-67–E / 01 Zednické práce 3 roky, výuční list ANO NE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
29-53-H/01 Pekař 3 roky, výuční list ANO NE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
36-64-H/01 Tesař 3 roky, výuční list ANO NE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
33-56-H/01 Truhlář 3 roky, výuční list ANO NE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
36-67-H/01 Zedník 3 roky, výuční list ANO NE

 


KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Školní rok 2018/ 2019

Informace týkající se školního roku 2018/2019...
Kde:


Pomůcky pro první třídu

Děti dostanou učebnice, pracovní sešity, sešity, barevné papíry, modelínu, čtvrtky, vodovky, voskovky, lepidlo, podložku pod modelování, tužky, ořezávátko, gumu Nakoupí rodiče: desky na sešity (velké i malé), fólie na čtení, desky na písmenka, štětec č. 4 kulatý, štětec č. 12 plochý, štětec č. 8 kulatý, fixy (základní sada), pastelky, tvrdé desky na výkresy, desky na číslice, pero Tornádo, papírové hodiny, obaly na sešity (A 5) 10 ks, obaly na učebnice, nůžky (leváci musí mít nůžky pro levou ruku)...
Kde:


Výpis všech aktualit