Výchovné poradenství


VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Výchovný poradce : Mgr. Jana Moulisová

Konzultační hodiny :  středa  13.00 – 14.30 h

Kontakt : 312 686 018 

e – mail: jana.moulisova@zskladnoparizska.cz

-e

Náplň práce výchovného poradce

 • pedagogicko-psychologické poradenství
  pomoc při řešení problémů v prospěchu, chování, v problémových životních situacích,  spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, zdravotnickými zařízeními, odborem sociální péče a ostatními institucemi
 • kariérové poradenství – volba povolání
  spolupráce s třídními učiteli,  středními školami, Úřadem práce, administrativa, průběh a výsledky přijímací řízení

Výchovný poradce je zavázán k respektování důvěrnosti, která chrání osobní sdělení. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se výchovný poradce dozví v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celoroční plán výchovné poradkyně

 • konzultace pro žáky, rodiče, učitele
 • sledování a evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a evidence žáků s poruchou chování
 • průběžné zajišťování akcí k volbě povolání pro vystupující žáky
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů z oblasti volby povolání
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • spolupráce s PPP, kurátory OSPODu , SVP, Policií ČR a dalšími společenskými a odbornými pracovišti
 • organizace výchovné komise, řešení a projednávání studijních, kázeňských,  výchovných problémů
 • spolupráce s pracovníky SPC a PPP, spolupráce při tvorbě  a kontrole IVP
 • sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, SOU, OU
 • porady a další vzdělávání výchovných poradců
 • správa databáze žáku s výchovnými problémy, žáku s individuálním vzdělávacím plánem
 • vedení dokumentace spojené s volbou povolání

      

Informace o přijímacím řízení :

1) Každý uchazeč si může podat 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení. Přihlášky na SŠ, SOŠ, SOU do 28.2. 2017

2) Vyhlášení výsledků přijímacího řízení – ředitelé SŠ,SOŠ a SOU musí do 3 pracovních dnů od přijímacích zkoušek zveřejnit seznam přijatých uchazečů; přijatí uchazeči tak nedostanou písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení; písemné rozhodnutí je odesláno pouze nepřijatým uchazečům.

3) Zápisový lístek – přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Vzít zpět zápisový lístek není možné /pouze v případě dodatečného přijetí na druhou školu na základě odvolání/.

4) Odvolání proti nepřijetí – nepřijatým uchazečům je zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí/při nedoručení se rozhodnutí ukládá po dobu 5 pracovních dnů, poté je považováno za doručené/, lhůta pro případné odvolání do 3 pracovních dnů.

5) Termín pro odeslání rozhodnutí o nepřijetí či zveřejnění přijatých uchazečů v případě, že se přijímací zkouška nekoná nejdříve 22. 4. 2017

Podávání přihlášek na SŠ :

1) Přihlášky vyplňujeme a tiskneme ve škole.

2) Termín pro vytisknutí vyplněných formulářů přihlášek našich žáků na SŠ je do konce února 2015, zbývající čas slouží pouze k případným opravám přihlášek .

3) Přihlášky podávají uchazeči o studium sami přímo k rukám ředitelů středních škol – osobně nebo poštou doporučeně.  

 

Přehled oborů vhodných pro vystupující žáky naší školy:

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace

Vrapická 53, 272 03 Kladno

web: www.souvrapice.cz

KÓD OBORU NÁZEV OBORU UKONČENÍ STUDIA PLP OZP
23-51-E / 01 Strojírenské práce 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
65- 51–E / 01 Stravovací a ubytovací služby 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
36-67–E / 01 Zednické práce 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
33-56–E / 01 Truhlářská a čalounická výroba 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
36-57–E / 01 Malířské a natěračské práce 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
29-51-E / 01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
41-52–E / 01 Zahradnické práce 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
75-41-E/01 Pečovatelské služby 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
66-51-E / 01 Prodavačské práce 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
29-51-E / 01 Potravinářská výroba 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
36-55-E / 01 Klempířské práce ve stavebnictví 3 roky, výuční list ANO ANO
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
78-62-C / 02 Praktická škola dvouletá 2 roky, jiné  ANO  ANO

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, Kladno

U Hvězdy 2279, Kročehlavy, 272 01 Kladno

web: www.sou-hvezda.cz

KÓD OBORU NÁZEV OBORU UKONČENÍ STUDIA PLP OZP
29-54-H/01 Cukrář 3 roky, výuční list ANO NE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
31-58-H/01 Krejčí 3 roky, výuční list ANO NE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
36-67–E / 01 Zednické práce 3 roky, výuční list ANO NE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
29-53-H/01 Pekař 3 roky, výuční list ANO NE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
36-64-H/01 Tesař 3 roky, výuční list ANO NE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
33-56-H/01 Truhlář 3 roky, výuční list ANO NE
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
36-67-H/01 Zedník 3 roky, výuční list ANO NE

 


KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Předávání vysvědčení

Předávání vysvědčení proběhne v úterý od 8,00 - 9,00 hod...
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Informace rodičům

Způsob prezenční výuky na 2. stupni
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit