STRAVOVÁNÍ

 Informace o školním stravování – výdejna Montessori

Provoz školní jídelny je řízen vnitřním předpisem. Základní informace jsou zařazeny do Řádu školy.

Poplatek za stravu je určen kategorií, do které je strávník zařazen dle věku, kterého dosáhne v příslušném školním roce (tj. od 1.9. do 31.8. následujícího roku – vyhláška 107/2005)

Kategorie MA   (7  -  10 let)              21,- Kč            17. ZŠ: SA                  21,- Kč

                 MB   (11 - 14 let)              23,- Kč                        SB                  23,- Kč           

                 MC   (15 a více let)           25,- Kč                        SC                  25,- Kč

K výdeji stravy a obsluze objednávkového boxu slouží identifikační čip, který strávník zakoupí

při první platbě obědů. Cena čipu je 130,-- Kč a je nevratný.

 

Platba obědů:

Obědy se platí zpravidla poslední 3 dny v měsíci, přesný čas a datum je předem vyvěšen u vchodu

do školy, na prodejním okénku kanceláře a na stránkách školy. V dalších dnech je možno obědy zaplatit vždy ráno od 7,00 do 8,00 hodin, popřípadě v průběhu dne do 14:00. Oběd na aktuální den musí být zakoupen alespoň 1 den předem. Při úhradě inkasem z bankovního účtu či přeplatkem z konta strávníka je nutné provést aktivaci obědů objednávkou z internetu nebo boxu, popřípadě na požádání v kanceláři ŠJ, a to alespoň 1 den před začátkem stravování. Zakoupením obědů či jejich aktivací v kanceláři ŠJ je objednán oběd č.1.

Způsob úhrady: v hotovosti  

                            Inkasem zálohy na stravné z bankovního účtu (pouze pro strávníky školy Montessori)

                            Tento způsob platby je nutno zaregistrovat v kanceláři ŠJ a následně si zřídit       

                            souhlas s inkasem u příslušné banky ve prospěch účtu u Komerční banky.

Záloha je z účtu stržena 20. v měsíci na měsíc další. (Pokud tento den připadá na víkend či svátek, je srážka provedena předchozí pracovní den)

 

Přihlašování stravy:

- Osobně při platbě obědů v kanceláři školní jídelny v ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633

- Na objednávkovém boxu, který je umístěn za vchodem do jídelny výše zmíněné školy spolu        s návodem k obsluze. V provozu je nepřetržitě od pondělí 7,00 do pátku 14,00 hod. mimo dnů školního  volna.

- Na internetové objednávání, kdy je na požádání strávníkovi přiděleno přihlašovací uživatelské jméno a heslo.

Nastavení programu povoluje přihlášení nebo přeobjednání stravy na číslo 2 max. 24 hodin před aktuálním datem, stravný den končí pro box i internet ve 14,00 hodin, pak se počítá již 48 hodin (např. v pondělí do 14. hodin lze objednávat od středy, po 14. hodině až od čtvrtka).  Na boxu jsou změny uloženy okamžitě, při internetovém objednávání jsou vidět až následující školní den po 6. hodině, neboť tento systém není on-line. O přihlášení na dny, které nepovolí box a internet, můžete požádat i telefonicky nebo SMS (čísla jsou stejná jako na odhlášky), ale nejpozději do 7.00 hodin na aktuální den.

Takto přihlášený oběd bude bez možnosti výběru. Obědy lze přihlásit jen do výše finančního konta strávníka.

 

Výdej obědů:

Doba výdeje obědů je stanovena od 12.00 do 14,00 hodin. Vstup do jídelny je povolen pouze strávníkům, a to v době jejich přestávky na oběd. 

Po přiložení čipu k výdejnímu snímači se kuchařce zobrazí nárok strávníka na oběd a velikost porce

dle zařazení do příslušné kategorie.

 

Odhlášení obědů:

Při každé nepřítomnosti žáka ve škole je povinnost oběd odhlásit = školský zákon 561/2005, §119.

Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti, kdy může být oběd vydán rodinnému příslušníkovi

na talíř a po přendání do vlastních nádob na vyhrazeném místě je odnesen domů.                       

Odhlášky na aktuální den jsou vzhledem k normování a výdeji surovin ze skladu přijímány nejdéle do 7,00 hodin, neodhlášené či pozdě odhlášené obědy propadají bez náhrady

Způsob odhlášení :  pomocí internetu na www.strava.cz  (obdobně jako přihlášky), na akt.den do 6.00

                                písemná odhláška do označené schránky vedle prodejního okénka

                                telefonická odhláška na číslo 312 682 941 (k dispozici je nepřetržitě záznamník)

                                SMS na číslo 731 495 024 (na toto číslo nevolejte, pouze pište zprávu!)

                                strávníci kategorie „MC, SC“ a dospělí na objednávkovém boxu

Při odhlašování uveďte jméno a příjmení, třídu a datum odhlášky.

 

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Distanční výuka

Veškeré učivo ve více...
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Informace rodičům

Distanční výuka 14.10.-1.11.20
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit