SPC

SPC je určeno dětem, žákům a mladistvým se speciálně vzdělávacími potřebami. Rovněž rodičům, pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům z řad odborníků. Smyslem je poskytovat péči handicapovaným dětem a usnadnit jim integraci do společnosti.

V současné době se specializujeme na péči o děti a žáky s mentálním postižením, tělesným postižením a kombinovanými vadami.

Jsme však schopni poskytnout a zajistit péči i dětem s jiným typem postižení, příp. pomoci s nalezením odpovídajícího zařízení. Rovněž tak pomůžeme rodičům dětí bez postižení.

Provozní doba:

Pondělí 7,00  –   17,00
Úterý 8,00  –   15,00
Středa 7,00  –   17,00
Čtvrtek 7,00  –   17,00
Pátek 8,00  –   13,00

 

Odbornou péči zajišťují :

Vedoucí:
PhDr. Marina Ulbertová – speciální pedagog

Pracovníci:
Mgr. Petra Mašková – psycholog

PaedDr. Jana Hevessyová – speciální pedagog

Mgr. Bc. Yvona Vítková – speciální pedagog

Kontakty:

telefon: 720 026 007
mail: spc.kladno@centrum.cz
www.spckladno.estranky.cz

Speciálně pedagogické centrum podporuje a provází rodiny dětí s postižením, dětí s většími či menšími problémy ve zvládání nároků školy. Poskytuje poradenské služby rodičům, pedagogům i asistentům pedagoga.

  • provádí vyšetření školní zralosti
  • zajišťuje komplexní péči před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání postiženého dítěte
  • poradenské služby poskytuje ambulantní formou  či individuálními návštěvami a konzultacemi u klientů
  • vyhledává vhodné školy, popřípadě jiná zařízení pro integrované vzdělávání
  • provádí speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku
  • zpracovává odborné podklady pro integraci postižených dětí, žáků a studentů
  • doporučuje rehabilitační a kompenzační pomůcky, učebnice, odbornou literaturu, zprostředkovává získání pomůcek
  • zajišťuje základní sociálně právní poradenství
  • pořádá odborné semináře pro rodiče, odbornou veřejnost
  • zajišťuje poradenskou činnost k volbě povolání

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Školní rok 2018/ 2019

Informace týkající se školního roku 2018/2019...
Kde:


Pomůcky pro první třídu

Děti dostanou učebnice, pracovní sešity, sešity, barevné papíry, modelínu, čtvrtky, vodovky, voskovky, lepidlo, podložku pod modelování, tužky, ořezávátko, gumu Nakoupí rodiče: desky na sešity (velké i malé), fólie na čtení, desky na písmenka, štětec č. 4 kulatý, štětec č. 12 plochý, štětec č. 8 kulatý, fixy (základní sada), pastelky, tvrdé desky na výkresy, desky na číslice, pero Tornádo, papírové hodiny, obaly na sešity (A 5) 10 ks, obaly na učebnice, nůžky (leváci musí mít nůžky pro levou ruku)...
Kde:


Výpis všech aktualit