SPC

SPC je určeno dětem, žákům a mladistvým se speciálně vzdělávacími potřebami. Rovněž rodičům, pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům z řad odborníků. Smyslem je poskytovat péči handicapovaným dětem a usnadnit jim integraci do společnosti.

V současné době se specializujeme na péči o děti a žáky s mentálním postižením, tělesným postižením a kombinovanými vadami.

Jsme však schopni poskytnout a zajistit péči i dětem s jiným typem postižení, příp. pomoci s nalezením odpovídajícího zařízení. Rovněž tak pomůžeme rodičům dětí bez postižení.

Provozní doba:

Pondělí 8,00  –   15,00
Úterý 8,00  –   15,00
Středa 7,00  –   17,00
Čtvrtek 7,00  –   17,00
Pátek 8,00  –   13,00

 

Odbornou péči zajišťují :

Vedoucí:
PhDr. Marina Ulbertová – speciální pedagog

Pracovníci:
Mgr. Petra Mašková – psycholog (mateřská dovolená)

Mgr. Lenka Dolníková - psycholog

PaedDr. Jana Hevessyová – speciální pedagog

Mgr. Bc. Yvona Vítková – speciální pedagog

Kontakty:

telefon: 720 026 007
mail: spc.kladno@centrum.cz
www.spckladno.estranky.cz

Speciálně pedagogické centrum podporuje a provází rodiny dětí s postižením, dětí s většími či menšími problémy ve zvládání nároků školy. Poskytuje poradenské služby rodičům, pedagogům i asistentům pedagoga.

  • provádí vyšetření školní zralosti
  • zajišťuje komplexní péči před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání postiženého dítěte
  • poradenské služby poskytuje ambulantní formou  či individuálními návštěvami a konzultacemi u klientů
  • vyhledává vhodné školy, popřípadě jiná zařízení pro integrované vzdělávání
  • provádí speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku
  • zpracovává odborné podklady pro integraci postižených dětí, žáků a studentů
  • doporučuje rehabilitační a kompenzační pomůcky, učebnice, odbornou literaturu, zprostředkovává získání pomůcek
  • zajišťuje základní sociálně právní poradenství
  • pořádá odborné semináře pro rodiče, odbornou veřejnost
  • zajišťuje poradenskou činnost k volbě povolání

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Distanční výuka

Veškeré učivo ve více...
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Informace rodičům

Distanční výuka 14.10.-1.11.20
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit