Školská rada

 

ŠKOLSKÁ RADA 2017/2018 od ledna 2018

Mgr. Michaela Mottlová – za pedagogické pracovníky

Mgr. Marcela Slánská – za pedagogické pracovníky

Petra Tafičuková – za zákonné zástupce

Kateřina Rysková – za zákonné zástupce

Ladislava Šimková – za zřizovatele

Bc. Vlastimil Jahoda – za zřizovatele

 

ŠKOLSKÁ RADA 2017/2018 do prosince 2017

Mgr. Michaela Mottlová – za pedagogické pracovníky

Mgr. Tatiana Petrlíková – za pedagogické pracovníky

Petra Tafičuková – za zákonné zástupce

Jaroslava Rochelová – za zákonné zástupce

Ladislava Šimková – za zřizovatele

Bc. Vlastimil Jahoda – za zřizovatele

 

 


Školní rok 2017/ 2018

29. 8. 2018

 • ŠVP – dodatky

 • Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

 • Školní řád – GDPR

 • CKP

 • DVPP

 • Kariérové poradenství

 • Plavecký výcvik

 •  Osmičková výročí

 

15. 1. 2018

 • Nové složení školské rady
 • Jednací řád
 • Různé

 

Školní rok 2016/2017

24. 11. 2017

 • Vzdělávání dle ŠVP „Škola a život“ ze dne 1. 9. 2016
 • Plánované investice
 • Různé

 

16. 11. 2017

 • Volby do školské rady – zástupci pedagogických pracovníků školy
 • Volby do školské rady – zákonní zástupci nezletilých žáků

 

30. 8. 2017

 • ŠVP – dodatky k ŠVP ZV a ŠVP ZŠS
 • Výroční zpráva za školní rok 2016/2017
 • Školní řád pro školní rok 2017/2018
 • CKP Kladno
 • Poradenské služby
 • Projekty
 • Funkční období, plánované volby

 


Školní rok 2015/2016

30. 8. 2016

 • Informace k zahájení školního roku 2016/2017
 • Školní řád pro školní rok 2016/2017
 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2015/2016
 • Změny v RVP  ZV pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • ŠVP „Škola a život“ – školní rok  2016/2017- RVP ZV
 • ŠVP pro  ŠD  – školní rok  2016/2017
 • Různé

29. 9. 2015

 • Informace k zahájení školního roku 2015/2016
 • Školní řád pro školní rok 2015/2016
 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/2015
 • Různé

Školní rok 2014/2015

19. 5. 2015

 • Noví členové Volba předsedy školské rady
 • Jednací řád
 • ŠVP pro ZŠS – díl II.
 • Možnost integrace
 • Zaměření školy
 • Různé

8. 10. 2014

 • Nové složení školské rady
 • Seznámení s jednacím řádem
 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014
 • Různé

25. 8. 2014

 • ŠVP pro přípravnou třídu „Moje první školička“
 • Doplňující volby do školské rady
 • Různé

Školní rok 2013/2014

23. 10. 2013 

 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013
 • Různé

29. 8. 2013

 • Revize ŠVP „Škola a život“- RVP ZV
 • Dodatek ke školnímu řádu pro školní rok 2013/2014
 • Změna zřizovatele
 • Různé

Školní rok 2012/2013

17. 12. 2012 

 • Plánované změny ve školním roce 2012/2013
 • ŠVP „Škola a život“ – RVP ZV
 • Různé

26. 9. 2012

 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012
 • Školní řád na školní rok 2012/2013
 • Různé

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

První pomoc

Kde: ZŠ Pařížská


Cvičení v přírodě

Kde: Kladno


Výpis všech aktualit