Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA 2016/2017

Mgr. Michaela Mottlová – za pedagogické pracovníky

Mgr. Tatiana Petrlíková – za pedagogické pracovníky

Petra Tafičuková – za zákonné zástupce

Jaroslava Rochelová – za zákonné zástupce

Ladislava Šimková – za zřizovatele

Bc. Vlastimil Jahoda – za zřizovatele


Školní rok 2016/2017

24. 11. 2017

 • Vzdělávání dle ŠVP „Škola a život“ ze dne 1. 9. 2016
 • Plánované investice
 • Různé

 Školní rok 2015/2016

30. 8. 2016

 • Informace k zahájení školního roku 2016/2017
 • Školní řád pro školní rok 2016/2017
 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2015/2016
 • Změny v RVP  ZV pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • ŠVP „Škola a život“ – školní rok  2016/2017- RVP ZV
 • ŠVP pro  ŠD  – školní rok  2016/2017
 • Různé

29. 9. 2015

 • Informace k zahájení školního roku 2015/2016
 • Školní řád pro školní rok 2015/2016
 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/2015
 • Různé

Školní rok 2014/2015

19. 5. 2015

 • Noví členové Volba předsedy školské rady
 • Jednací řád
 • ŠVP pro ZŠS – díl II.
 • Možnost integrace
 • Zaměření školy
 • Různé

8. 10. 2014

 • Nové složení školské rady
 • Seznámení s jednacím řádem
 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014
 • Různé

25. 8. 2014

 • ŠVP pro přípravnou třídu „Moje první školička“
 • Doplňující volby do školské rady
 • Různé

Školní rok 2013/2014

23. 10. 2013 

 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013
 • Různé

29. 8. 2013

 • Revize ŠVP „Škola a život“- RVP ZV
 • Dodatek ke školnímu řádu pro školní rok 2013/2014
 • Změna zřizovatele
 • Různé

Školní rok 2012/2013

17. 12. 2012 

 • Plánované změny ve školním roce 2012/2013
 • ŠVP „Škola a život“ – RVP ZV
 • Různé

26. 9. 2012

 • VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012
 • Školní řád na školní rok 2012/2013
 • Různé

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Pomůcky pro první třídu

Děti dostanou učebnice, pracovní sešity, sešity, barevné papíry, modelínu, čtvrtky, vodovky, voskovky, lepidlo, podložku pod modelování, tužky, ořezávátko, gumu Nakoupí rodiče: desky na sešity (velké i malé), fólie na čtení, desky na písmenka, štětec č. 4 kulatý, štětec č. 12 plochý, štětec č. 8 kulatý, fixy (základní sada), pastelky, tvrdé desky na výkresy, desky na číslice, pero Tornádo, papírové hodiny, obaly na sešity (A 5) 10 ks, obaly na učebnice, nůžky (leváci musí mít nůžky pro levou ruku)...
Kde:


Otevření logopedické třídy

Vážení rodiče nabízíme možnost otevření logopedické třídy, která je určena dětem s poruchou komunikačních schopností, kde klademe důraz na jejich vzdělávání a komplexní péči. Třída bude otevřena při počtu 6 žáků do maximálního počtu 14 žáků. V případě většího zájmu, budou otevřeny dvě třídy. Škola spolupracuje hlavně s pracovníky ze Speciálně pedagogického centra při Základní škole Kladno, Brjanská 3078, které je zaměřeno právě pro děti s poruchou komunikačních schopností (SPC)....
Kde:


Výpis všech aktualit

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7