ŠKOLNÍ DRUŽINA

PŘIHLAŠOVÁN A ODHLAŠOVÁNÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • jen na základě písemné žádosti rodičů žáka
 • Zápisní lístek
 • Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte ze ŠD

– jinou osobou dle zákona č. 89/ 2012Sb., občanského zákona předpisů v případě, že dítě vyzvedává jiná osoba než zákonný zástupce.

 

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 • Je stanovena na 50 Kč na jedno dítě měsíčně
 • Úplata je splatná předem, zpravidla ve dvou splátkách

ZÁŘÍ- PROSINEC  do 30. 9. 2017. . . 200 Kč

LEDEN- ČERVEN do 31. 1. 2017 . . . 300 Kč

 • úplatu lze výjimečně hradit měsíčně a to vždy do 20. dne měsíce vždy pro následující měsíc

příklad: – úplata na září při odevzdání přihlášky

– úplata na říjen do 20. září

 • v případě, že úplata nebude uhrazena do konce posledního dne měsíce, má se zato, že dítě docházku do školní družiny ukončilo

STRAVOVÁNÍ- pozor změna!!!

Pro letošní rok je zajištěno stravování v budově naší školy ve výdejně Montessori.

PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STRAVOVÁNÍ

 • rodiče přihlašují dítě ke stravování osobně v kanceláři školní jídelny v ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633
 • při první platbě obědů si každý strávník zakoupí identifikační čip
 • cena čipu je 130 Kč a je nevratný, při ztrátě či poškození je nutno zakoupit nový

PLATBA ZA OBĚDY

 • obědy se platí zpravidla poslední 3 dny v měsíci hotově na celý následující měsíc předem
 • prodejní doba je uvedena

– u vchodu do školy

– na prodejním okénku kanceláře školní jídelny

– na webových stránkách školy


KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Školní rok 2018/ 2019

Informace týkající se školního roku 2018/2019...
Kde:


Pomůcky pro první třídu

Děti dostanou učebnice, pracovní sešity, sešity, barevné papíry, modelínu, čtvrtky, vodovky, voskovky, lepidlo, podložku pod modelování, tužky, ořezávátko, gumu Nakoupí rodiče: desky na sešity (velké i malé), fólie na čtení, desky na písmenka, štětec č. 4 kulatý, štětec č. 12 plochý, štětec č. 8 kulatý, fixy (základní sada), pastelky, tvrdé desky na výkresy, desky na číslice, pero Tornádo, papírové hodiny, obaly na sešity (A 5) 10 ks, obaly na učebnice, nůžky (leváci musí mít nůžky pro levou ruku)...
Kde:


Výpis všech aktualit