ŠKOLNÍ DRUŽINA

PŘIHLAŠOVÁN A ODHLAŠOVÁNÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • jen na základě písemné žádosti rodičů žáka
 • Zápisní lístek
 • Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte ze ŠD

– jinou osobou dle zákona č. 89/ 2012Sb., občanského zákona předpisů v případě, že dítě vyzvedává jiná osoba než zákonný zástupce.

 

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 • Je stanovena na 50 Kč na jedno dítě měsíčně
 • Úplata je splatná předem, zpravidla ve dvou splátkách

ZÁŘÍ- PROSINEC  do 30. 9. 2017. . . 200 Kč

LEDEN- ČERVEN do 31. 1. 2017 . . . 300 Kč

 • úplatu lze výjimečně hradit měsíčně a to vždy do 20. dne měsíce vždy pro následující měsíc

příklad: – úplata na září při odevzdání přihlášky

– úplata na říjen do 20. září

 • v případě, že úplata nebude uhrazena do konce posledního dne měsíce, má se zato, že dítě docházku do školní družiny ukončilo

STRAVOVÁNÍ- pozor změna!!!

Pro letošní rok je zajištěno stravování v budově naší školy ve výdejně Montessori.

PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STRAVOVÁNÍ

 • rodiče přihlašují dítě ke stravování osobně v kanceláři školní jídelny v ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633
 • při první platbě obědů si každý strávník zakoupí identifikační čip
 • cena čipu je 130 Kč a je nevratný, při ztrátě či poškození je nutno zakoupit nový

PLATBA ZA OBĚDY

 • obědy se platí zpravidla poslední 3 dny v měsíci hotově na celý následující měsíc předem
 • prodejní doba je uvedena

– u vchodu do školy

– na prodejním okénku kanceláře školní jídelny

– na webových stránkách školy


KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Informace pro rodiče

Výuka 25.9.2020
Kde: 17. ZŠ, Kladno, Pařížská 2249


KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

ZAHÁJENÍ 1. 10. 2020 - UKONČENÍ 28. 2. 2021
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit