Projekty

Realizované dotované projekty

Rok 2017/2018

Projekt ZŠ Pařížská

 

Rok 2014 – 2015

Projekt: Podnikáme – pomáháme!

Rok 2011 – 2013

Projekt: Motivací ke zvýšení kvality ve vzdělávání

Poskytovatel dotace : MŠMT ČR, ESF

Operační program: Vzdělání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

[wpfilebase tag=file id=18 /]

Digitální učební materiály – přejít

Rok 2011

Projekt: Šance pro každého – pozitivní vliv poradenství na rozvoj inkluzivního školství

Poskytovatel dotace : Středočeský kraj, ESF

Operační program: Vzdělání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

[wpfilebase tag=file id=20 /]

Rok 2010

Projekt: Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem

Poskytovatel dotace: Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru

[wpfilebase tag=file id=17 /]

Rok 2010

Projekt: Cesty za poznáním

Poskytovatel dotace: MŠMT ČR

Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2010

[wpfilebase tag=file id=15 /]

Rok 2009

Projekt: Jekhetane – společně

Poskytovatel dotace: MŠMT ČR

Program na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů v roce 2009

Rok 2007

Projekt: Život kolem nás

Poskytovatel dotace: MŠMT ČR

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2007 (EVVO)

Rok 2006

Projekt: Odpoledne bez nudy

Poskytovatel dotace: MŠMT ČR

Program MŠMT na podporu romské komunity v roce 2006


KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Informace pro rodiče

Výuka 25.9.2020
Kde: 17. ZŠ, Kladno, Pařížská 2249


KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

ZAHÁJENÍ 1. 10. 2020 - UKONČENÍ 28. 2. 2021
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit