Přípravná třída

ŠKOLNÍ ROK 2018/ 2019

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Třídní učitelka: Simona Vrabcová, DiS. 

Asistentka učitele: Vladislava Němečková

Konzultační hodiny: středa- 7:30- 8:00

Třída se nachází v 1. patře školy.

Do přípravné třídy v září nastoupilo 15 dětí; 10 chlapců a 5 dívek.

Momentálně máme 18 dětí.

 

Přípravná třída připraví na vstup do školy děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Důvodem mohou být např. specifické vzdělávací potřeby (např. logopedické vady, opožděný rozvoj i učení, snížená adaptabilita, dvoujazyčné prostředí atd.).  U těchto dětí předpokládáme, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj tak, aby se bezproblémově začlenily do výchovně – vzdělávacího procesu v první třídě základní školy a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.

Co přípravná třída nabízí?

 • Děti se na školu připravují hravou formou v malé skupince pod vedením zkušené pedagožky každý den od 8,00 do 11,30 hod.
 • Dětem je k dispozici oběd a po dohodě i pobyt ve školní družině nejdéle do 16,30 hod.
 • S žáky bude pracovat dle potřeby speciální pedagog, logoped…..
 • Dětem je k dispozici vybavení školy (učebna, herna, interaktivní tabule, tělocvična, pomůcky).
 • V rámci výuky se účastnit kulturních a sportovních akcí, výletů atd.
 • Docházka do přípravné třídy je bezplatná.

 

Jaký je výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy?

 • Rozumová výchova (v oblastech: jazykové, komunikativní, matematických představ, rozumového poznání, grafomotoriky)
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Pracovní výchova
 • Tělesná výchova
 • Vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků

 

Co je třeba udělat pro zahájení vzdělávání v přípravné třídě?

1)Vyzvednout si „žádost o zařazení do přípravné třídy“ (případně si ji stáhnout na webových stránkách školy – záložka “základní škola a dokumenty”).

2) Nejlépe do 31. 5. 2019 odevzdat vyplněnou žádost spolu s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou příslušného poradenského zařízení.

3) Přípravná třída se zpravidla zřizuje při počtu 10 dětí.

O zařazení dětí do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

07:40 - 08:00 - scházíme se ve třídě
 
08:00 - 08:45 - ranní cvičení – pohybové hry, hry s míčem
 
08:50 - 09:35 - ranní kruh – rozhovor, logo chvilka, zpěv + recitace básní
 
09:50 - 10:35 - řízené činnosti - jazykové, poznávací, předmatematické, smyslové, výtvarné, hudební, pracovní a tělovýchovné
 
10:40 - 11:30 - pobyt venku
 
11:45 - 16:30 - školní družina - oběd, zájmové činnosti, kroužky, pobyt venku
Děti mají možnost obědvat ve školní výdejně (21,-Kč za jeden oběd) – k výdeji stravy je třeba zakoupit identifikační čip. Rodič ho zakoupí při první platbě obědů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Norská 2633. Cena čipu je 130,-- Kč a je nevratný.
Odpoledne mohou navštěvovat školní družinu (50,-Kč/měsíc).
 
 

DUBEN

30.4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC

 

  

26.4. DIVADLO LAMPION - TAJEMSTVÍ NAŠÍ SKŘÍNĚ

24.4. Projektový den - DEN ZEMĚ - hry a soutěže, úklid okolí školy

  

17.4. Velikonoční svátky

  

12.4.-13.4. Zápis dětí do ZŠ

 

BŘEZEN

22.3. Den vody - Bažantnice

  

21.3.  Soutěž - "Zdravá 5"

  

19.3. Návštěva městské knihovny, Kladno Sítná

                         

15.3. DIVADLO - Pohádka O perníkové chaloupce

                        

4. - 8.3. jarní prázdniny

 

ÚNOR

25.2. Cvičení v přírodě - vycházka do nedaleké Hřebče - 8km v nohách :-)

LEDEN

31.1. Vydání výpisu vysvědčení

PROSINEC

 

7.12. Medové Vánoce v OC Oáza

5. 12.- Návštěva Mikuláše, anděla a čerta

LISTOPAD

26.11. Zábavné představení Krejčík

22. 11. Projektový den- MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA- Barevný svět aneb napříč světadíly

 

16.11. Beseda na téma "Péče o zoubky"

14.11. Jsme se prvně sešla celá třída

ŘÍJEN

31. 10. Halloween

 

11.10. Sládečkovo vlastivědné muzeum - výstava "Fenomén Igráček"

 

22.10. Projektový den - "Život kolem nás" - vycházka po Kladně (Sítenské údolí, ZOO Kladno)

23.10. Beseda s Městskou policií Kladno

                          

ZÁŘÍ 

Sbíráme starý papír!

25. 9. Cvičení v příroděvycházka do nedaleké Hřebče

19. 9. Výchovný koncert

14. 9. Slavnostní předání reflexních vestiček společností M&M reality, Kladno

3. 9. Zahájení školního roku

 

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Pálení čarodějnic

V den pálení bude zkrácené vyučován I. stupeň: do 11,30 II. stupeň: do 12,00...
Kde: Školní pozemek


Divadlo Lampion

Zúčastní se přípravná třída a třída II.Z
Kde: Divadlo Lampion


Výpis všech aktualit