Primární prevence

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Metodik prevence: Mgr. Bc. Yvona Vítková

konzultační hodiny: středa 14,00 – 15,30 (dále po domluvě)

kontakt: 312 686 018

e-mail: yvona.vitkova@zskladnoparizska.cz

Náplň práce školního metodika prevence

 • Předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuji s třídními kolektivy i jednotlivci
 • Rozpoznat výskyt sociálně patologických jevů (rizikového chování) a zajištění včasné intervence – sleduji a diagnostikuji sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádím depistáže, šetření a výzkumy týkající se ohrožení dětí rizikovým chováním a sleduji míru ohrožení rizikovým chováním u jednotlivých dětí
 • Zpracovat pro každý školní rok minimální preventivní program, kontrolovat jeho realizaci a vypracovat závěrečné hodnocení minimálního preventivního programu
 • Spolupracovat s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 • Spolupracovat s učiteli
 • Spolupracovat s externími organizacemi
 • Zajišťovat cyklus interaktivních besed i jednotlivé besedy externích organizací
 • Připravovat materiály a pomůcky pro primární prevenci (nástěnky, materiály, tiskopisy a letáky s tématy prevence)
 • Sledovat změny v legislativě v oblasti prevence SPJDalší činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské

Co je rizikové chování

 • záškoláctví,
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kyberšikana,
 • kriminalita, delikvence,
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek,
 • závislost na politickém a náboženském extremismu,
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

 

S čím se tedy na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • experimenty žáků s návykovými látkami
 • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
 • projevy rasové a menšinové intolerance
 • domácí násilí a sexuální zneužívání

…a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

 

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.


KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Distanční výuka

Veškeré učivo ve více...
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Informace rodičům

Distanční výuka 14.10.-1.11.20
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit