Informační schůzka rodičů 6. 6. 2022

02. 06. 2022
9xidhe8gha_____Pozvánka k zápisu do 1. třídy

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční 6. 6. 2022 v 15,30 hod.