Zahájení rotační výuky pro žáky 2. stupně ZŠ.

30. 04. 2021
zylva9io8x_____Koronavirus

Zahájení rotační výuky pro žáky 2. stupně ZŠ.

Od pondělí 3. 5. 2021 se vrací zpět do školy třídy 2. stupně – formou rotační výuky za zpřísněných hygienických opatření.

Testování – vstup do budovy

Každý žák před vstupem do budovy školy musí být otestován antigenním testem – vždy v pondělí a ve čtvrtek. Bez provedení testu nebude žák vpuštěn do školy.

Test se nyní provádí v tělocvičně za instruktáže paní učitelky, asistentky, ale provádí si ho každý žák samostatně. Pokud žák v den testování do školy nepřijde, bude testován jiný den při příchodu do školy.

Výsledek testu je znám do 15 minut. Vzhledem k velkému množství žáků je třeba přijít do školy včas, aby výuka začala dle rozvrhu hodin. Škola bude v pondělí a ve čtvrtek otevřena od 7,15 hod do 8,00 hod. Jedná se o označený vchod uprostřed spojovací prosklené chodby mezi budovami.

Z testování jsou vyloučeni žáci, kteří průkazně předloží (např. původní SMS z hygieny nebo potvrzením od praktického lékaře), že před méně než 3 měsíci prodělali onemocnění Covid-19 (škola si ověří u KHS).

Žáci, kteří se testování nezúčastní, nemohou a nebudou vpuštěni do budovy školy. Pro takové žáky není zavedena forma online výuky. Netestovaní žáci si musí doplnit učivo, jako kdyby byli nemocní a nepřítomni ve škole. Na webových stránkách třídy bude přehled konkrétního učiva na celý týden. Zároveň si mohou rodiče nebo žáci ve výjimečných případech domluvit konzultační hodiny s učiteli.

Hygienická opatření

Pokud žák školy bude vykazovat jakýkoliv příznak nemoci, např. i rýmu nebo kašel, nebude mu přístup do školy umožněn. Žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazenou zdravotnickou roušku, případně respirátor (kromě chvíle na oběd a svačinu). Všichni zaměstnanci musí mít respirátor. Při vstupu do budovy a v průběhu dne se dodržují přísná hygienická opatření. Všechny učebny jsou pravidelně větrány a dezinfikovány. Žáci se po celou dobu nachází ve své třídě, nenavštěvují ostatní třídy a ostatními spolužáky, a to ani na obědě.

Harmonogram rotace tříd

Třídy VI.Z, VII.Z, VIII.Z, IX.Z se střídají v prezenční a distanční výuce.

První týden od 3. 5. půjdou do školy žáci VI.Z a IX.Z. Žáci VII.Z a VIII.Z plní doma distanční výuku.

Další týden od 10. 5. budou naopak plnit distanční výuku doma třídy VI.Z a IX.Z a naopak žáci VII.Z a VIII.Z budou plnit prezenční výuku ve škole.

Takováto rotace bude zachována až do nových pokynů MŠMT.

Výuka a rozvrh hodin

Žáci se učí ve svých kmenových třídách a nemíchají se s jinými žáky. Toto opatření platí i

ve školní jídelně.

Během prezenční výuky platí rozvrh hodin pro prezenční výuku.

Během distanční výuky platí stávající rozvrh hodin pro distanční výuku. Tyto rozvrhy má každá třída na svých webových stránkách tříd.

Školní výdejna

V provozu bude opět zde výdejna 4. ZŠ. Čas obědů je od 11.15 do 12.10 hodin.