Testování šetrnými PCR testy

15. 04. 2021
jha3rin84p_____Koronavirus

Vážení rodiče,

Rada města Kladna na své schůzi dne 12. 4. 2021 rozhodla o realizaci zkušebního testování všech dětí v mateřských školách a všech žáků 1. stupně v základních školách formu PCR testů na přítomnost viru COVID-19 ze slin pomocí tamponů.  

V naší škole jsou do tohoto testování ZDARMA zapojeni všichni žáci, kteří mají v době od 19. – 30. 4. 2021 prezenční výuku.

 Službu zajišťují laboratoře společnosti SPADIA LAB, a. s., a to pro období 19. - 30. 4. 2021.

Testování PCR testy proběhne v pondělí 19. 4. 2021 a 26. 4. 2021 pro žáky na prezenční výuce.

Testovat se bude opět v tělocvičně.

 

Ve stejné dny (pondělí 19. 4. a pondělí 26. 4. 2021) musí v souladu s metodickými pokyny MŠMT proběhnout i testování antigenními testy tak, aby žáci mohli po negativním výsledku ihned zahájit výuku. Žádné další antigenní ani PCR testy nebudou již v daných týdnech prováděny

V následujícím období po bezplatném zkušebním testování, budete mít možnost případného pokračování testování na přítomnost viru COVID-19 pomocí šetrných PCR testů. Úhrada ze strany Města nebude již zajišťována.

Cena za provedení jednoho PCR testu by měla být 150,- Kč včetně DPH. V případě zájmu o tento způsob testování Vašeho dítěte (po vyzkoušení) nahlaste tuto skutečnost třídní učitelce.

Nejpozději v den testování je třeba, aby Vaše dítě přineslo i informovaný souhlas s tímto způsobem testování.

Zde se můžete podívat na návod jednoduchého testování a zde na video.