Otevření školy od pondělí 12.4.2021

09. 04. 2021
h1gll5kwik_____Koronavirus

Otevření školy od pondělí 12.4.2021

Od pondělí 12. 4. 2021 se žáci vrací zpět do prezenční výuky přípravná třída, třídy zřízené dle §16/9. Třídy 1. stupně – I.Z až V.Z rotační formou a za zpřísněných hygienických opatření.

Testování – vstup do budovy

Každý žák před vstupem do budovy školy musí být otestován antigenním testem výtěrem z okraje nosu (cca 2–3 cm).

Instruktážní video

Testovat se bude vždy v pondělí a ve čtvrtek. Bez provedení testu nebude žák vpuštěn do školy.

Test se nyní provádí v tělocvičně za instruktáže paní učitelky, asistentky, ale provádí si ho každý žák samostatně. U žáků 1. až 3. ročníků, přípravné třídy a tříd zřízených dle §16/9 může s testováním vypomoci rodič žáka. Pokud žák v den testování do školy nepřijde, bude testován jiný den při příchodu do školy.

Výsledek testu je znám do 15 minut. Vzhledem k velkému množství žáků je vhodné přijít do školy včas, aby výuka začala dle rozvrhu hodin. Škola bude v pondělí a ve čtvrtek otevřena od 7,15 hod do 8,00 hod. Jedná se o označený vchod uprostřed spojovací prosklené chodby mezi budovami.

Z testováni jsou vyloučeni zaměstnanci a žáci, kteří průkazně předloží (např. původní SMS z hygieny nebo potvrzením od praktického lékaře), že před méně než 3 měsíci prodělali onemocnění Covid-19 (škola si ověří u KHS) nebo – v případě zaměstnanců jsou kompletně očkováni.

Žáci, kteří se testování nezúčastní, nemohou a nebudou vpuštěni do budovy školy. Pro takové žáky není zavedena forma online výuky. Netestovaní žáci si musí doplnit učivo jako kdyby byli nemocní a nepřítomni ve škole. Na webových stránkách třídy bude přehled konkrétního učiva na celý týden. Zároveň si mohou rodiče nebo žáci domluvit konzultační hodiny s učiteli.

Hygienická opatření

Pokud žák nebo zaměstnanec školy bude vykazovat jakýkoliv příznak nemoci, např. i rýmu nebo kašel, nebude mu přístup do školy umožněn. Žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazenou zdravotnickou roušku, případně respirátor (kromě chvíle na oběd a svačinu). Všichni zaměstnanci musí mít respirátor. Při vstupu do budovy a v průběhu dne se dodržují přísná hygienická opatření. Všechny učebny jsou pravidelně větrány a dezinfikovány. Žáci se po celou dobu nachází ve své třídě, nenavštěvují ostatní třídy a ostatními spolužáky, a to ani na obědě.

Harmonogram rotace tříd

Prezenční výuka (dochází každý týden) platí pro třídy zřízené dle §16/9 (I.L, II.L, I.S, II.S, III.S, V., VII., IX.) a přípravnou třídu.

Třídy I.Z, II.Z, III.Z, IV.Z a V.Z se střídají v prezenční a distanční výuce.

První týden od 12. 4. půjdou do školy žáci II.Z a III.Z. Žáci I.Z, IV.Z a V.Z plní doma distanční výuku.

Další týden od 19. 4. budou naopak plnit distanční výuku doma třídy II.Z a III.Z a naopak žáci I.Z, IV.Z a V.Z budou plnit prezenční výuku ve škole.

Takováto rotace bude zachována až do nových pokynů MŠMT.

Výuka a rozvrh hodin

Žáci se učí ve svých kmenových třídách a nemíchají se s jinými žáky. Toto opatření platí i ve školní družině a ve školní jídelně.

Během prezenční výuky platí rozvrh hodin pro prezenční výuku.

Během distanční výuky platí stávající rozvrh hodin pro distanční výuku. Tyto rozvrhy má každá třída na svých webových stránkách tříd.

Školní výdejna

V provozu bude opět zde výdejna 4.ZŠ. Čas obědů je od 11.15 do 12.10 hodin.

Školní družina

Ranní družina – 6,25 – 7,40 hod. (dřívější čas je vzhledem k testování dětí)

Provoz odpolední družiny je zatím od 11.30 do 15.00 hodin vzhledem k velkému počtu oddělení. Probíhá i v kmenových třídách. Ve školní družině platí stejná opatření jako při vyučování. Přednost budou mít aktivity ve venkovních prostorech.