IV.Z

Školní rok 2019/2020

Třídní učitelka: Jana Demková

Asistent pedagoga: Marie Bourkhis

Konzultační hodiny: úterý 11:30 – 12:00, poté dle dohody

Červen

V měsíci červnu budeme hlavně opakovat probranou látku, budou probíhat individuální konzultace žáků při předávání učiva nebo konzultace 2.stupně dle rozpisů a to do 26.6. 2020.

 

Květen

Vážení rodiče,

 

pracovní listy a zadání je možno vyzvednout v budově školy každé úterý od 8:00 do 12:00 hodin.

Ve středu od 8:00 do 12:00 hodin – dle dohody s třídním učitelem.

 

Duben

Vážení rodiče,

 

pracovní listy a zadání je možno vyzvednout v budově školy každé úterý od 8:00 do 12:00 hodin.

Ve středu od 8:00 do 12:00 hodin – dle dohody s třídním učitelem.

 

Březen

Vážení rodiče,

pracovní listy a zadání úkolů je možno si vyzvednout v budově školy každé úterý od 10:00 do 11:00 hod.

Milí žáci,

po dobu přerušení výuky ve škole budete dostávat úkoly na jednotlivé předměty od příslušných učitelů. Úkoly budou vždy na období jednoho týdne. První sada úkolů začíná 16. března a 24. března atd. smiley. Takto budeme postupovat až do otevření školy.

Úkoly vypracujte podle instrukcí. Pokud budete mít nějaké dotazy, obraťte se e-mailem přímo na vyučujícího, který vás daný předmět učí. Zároveň průběžně posílejte vypracované úkoly e-mailem. E-mailovou adresu učitelů najdete v rámci zadání nebo na stránkách školy.

Odkazy na zadané úkoly jsou na této stránce nahoře v záhlaví, pod názvem NAŠÍ třídy.

Dále zde doporučuji interaktivní výuku prostřednictvím České televize, která vysílá pořad UčíTelka, a to pro první stupeň od 9–12 hodin na ČT2, nebo prostřednictvím těchto webových stránek: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13394657013-ucitelka/

 

Přestože může mnohý z nás pociťovat uzavření škol jako značnou komplikaci a nepříjemnost, věřím, že společnými silami jsme schopni tuto situaci zvládnout.

 

Únor

 

19.2. Cvičení v přírodě

 

 

 

 

 

Leden

 

21.1. Projektový den – finanční gramotnost

  

  

 

PROSINEC

 

20.12. Vánoční posezení ve třídě

 

 

19.12. Soutěže – I. Stupeň v tělocvičně školy

 

18.12. Vánoční trhy na nám. St. Pavla

 

17.12. Koncert v tělocvičně školy

 

9.12. Zdobení vánočního stromu za ZŠ Pařížská na nám. St. Pavla

  

 

5.12. Čert a Mikuláš ve škole

 

LISTOPAD

 

18.11. Projektový den – Multikulturní výchova: Barevný svět aneb napříč kontinenty

 

 

7.11. Dopravní výchova – návštěva zaměstnance dopravního hřiště v naší třídě

 

6.11. Fotografování třídy

 

ŘÍJEN

29.10. – 30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY

28.10. STÁTNÍ SVÁTEK

22.10. Projektový den – EVVO Život kolem nás

8.10. Dopravní hřiště

 

 

 

ZÁŘÍ

25.9. Cvičení v přírodě

16. 9. Koncert v tělocvičně školy pořádaný sdružením Vějíř – nábor nových žáků do hudebního kroužku

2.9. Začínáme nový školní rok


KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Informace pro rodiče

Výuka 25.9.2020
Kde: 17. ZŠ, Kladno, Pařížská 2249


KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

ZAHÁJENÍ 1. 10. 2020 - UKONČENÍ 28. 2. 2021
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit