II.Z


 

ŠKOLNÍ ROK 2018/ 2019

II. Z

Třídní učitelka: Bc. Radka Horáková

Asistentka učitele: Hana Herdová

Konzultační hodiny: : čtvrtek 7, 30 - 8, 00 hod. (nebo dle dohody) 

 

 

ČERVEN

Není pro žáky nic krásnějšího než vědomí, že nastává poslední měsíc školní docházky. Co na tom, že vyučující „šílí“ s klasifikací, opakovaně nám připomínají, co máme za celý rok umět, že nás čeká postu do vyšší třídy, apod.

Žáci nedbají těchto slov a co nejvíce si přejí vytoužené hlavní prázdniny!

Přesto jsme neunikli závěrečným písemným pracím, nezbytnému zkoušení a dalším známkám, které nás zhodnotí za celoroční „PÍLI“.

Užili jsme si tanečního vystoupení kladenského klubu RAK – což bylo supeerrr!!!

V předposledním týdnu proběhl projekt Škola a zdraví, kde jsme si připomněli základy hygieny každého člověka.

Vyzkoušeli jsme si dětský desetiboj, v rámci školního kola – „DĚTI NA STARTU“. Asi nemůžeme porovnávat výsledky nás druháků třeba s páťáky, ale rádi soutěžíme a zkoušíme nové disciplíny.

No a hurá do posledního týdne školy.

Jako třída si vyrazíme na mini-školní výlety. Jeden den je pro nás relaxačně-sportovní, druhý jsme ovládli golfové hole a snažili se trefit do jamky na konci golfových drah. Bylo to 18-ti jamkové minigolfové hřiště.

No a co pak …..

Přece to nejdůležitější, a to jsou LETNÍ PRÁZDNINY. Tak AHOJ v září!

 

KVĚTEN

Tento měsíc je úžasný pro své volné dny. To jsou státní svátky 1. máj a státní svátek 8. květen.

My už dobře víme, že 1. máj není jenom lásky čas, ale zároveň svátek práce.

A 8. květen je Den Vítězství, kdy naše republika oslavuje osvobození od nacistů za II. světové války.

V polovině měsíce nás čekala úžasná návštěva v LEGU Kladno, kam jsme byli pozváni na HRAVÉ DOPOEDNE. Nečekala nás prohlídka továrny, ale soutěživé dopoledne spolu s týmy zaměstnanců Lega.

Byl to tzv. „team building“. I tak jsme byli nadšeni !!!

I v květnu nás čekal další projekt, Multikulturní výchova – cesta napříč světadíly.

Naše třída si vybrala SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ. Povídali jsme si nejen o způsobu života, ale i o zajímavostech, památkách a hodně nás zaujalo vyprávění o panovnici, královně Alžbětě II.

 

DUBEN

V aprílovém měsíci nás čekaly nejhezčí svátky jara, a to jsou VELIKONOCE. Připravovali jsme se na ně opravdu důkladně. Nejen, že jsme si vysvětlovali, jaké zvyky a tradice se dodržují a proč, ale nejdůležitějším pro nás byla příprava výrobků na

Jednotlivé třídy se předháněly ve své kreativitě. Odměnou všem byla výstava, částečně i prodejní, ale spousta roztomilých a hezkých výrobků.

Po Velikonocích nás čekal projektový den, na téma „DEN ZEMĚ“.

Je opravdu důležité vědět:

·       co je nám planeta Země,

·       proč ji má člověk chránit,

·       a co je důležité dělat pro její bezpečí.

Vyvrcholením byla návštěva „DIVADLA LAMPION“. Představení bylo plné písniček a moc poučné.

Závěr měsíce patřil tradičně pálení čarodějnic.

Samozřejmě jako každý rok nás čekala noc plná letů na košťatech.

 

BŘEZEN

Znovu jsme se zapojili i do projektového dne čtenářské gramotnosti. Tentokrát jsme nehledali knížky pro děti, ale vrátili jsme se k výročí naší republiky a osmičkovým výročím.

Na naši školu přijela paní, která nám zahrála loutkové divadlo. Jednalo se o představeníPerníková chaloupka“. Snažili jsme se o ilustraci shlédnutého představení a povídali jsme si i o chování dětí a nebezpečí, která by nás mohla ohrozit.

Pozorujeme měnící se přírodu. Samostatně pracujeme na projektu v hodinách Prvouky – „JARO KOLEM NÁS“. Tvoříme skupiny a sestavujeme si vlastní kalendář jarní přírody.

4. – 8. 3. 2019, na úplném začátku měsíce března byly jarní prázdniny. Opravdu jsme si je užili, každý dle svého.

ÚNOR

Tento měsíc proběhlo zimní cvičení v přírodě, my jsme ho spojili s plaváním.

Opakovaně řešíme vzájemnou komunikaci mezi kamarády, toleranci a respekt.

Seznamujeme se s násobky čísel 2, 3, 4, 5, 10. Poznáváme pravidla písemného sčítání

Pomalu jsme se posunuli do druhého pololetí školního roku. Přibývá nám učivo, více se dbá na naši samostatnost. Vrhli jsme se do vlnek plaveckého bazénu na 4. ZŠ Kladno. Každé pondělí odcházíme po druhé vyučovací hodině na povinný plavecký výcvik.  

LEDEN

31. 1. Vydání výpisu vysvědčení

23. 1. Projekt FG -  „Hra na obchod“, „Umím si to spočítat“

23. 1.  Pedagogická rada

3. 1. – 4. 1. 2019  ŘEDITELSKÉ VOLNO

PROSINEC

 

Velmi významnou informací pro nás jsou dva dny ředitelského volna 3. a 4. ledna 2019. Móóóóóc děkujeme za prodloužené vánoční prázdniny!!!

10. prosince

Do plného proudu se dostává advent. Jako v loňském roce, tak i letos jsme se šli podívat na Medové vánoce do Oázy. Program byl zcela odlišný, než jaký jsme si pamatovali z loňska. Pan včelař, který nás provázel, nás označil za zvídavé žáky, což nám udělalo velkou radost. Pozornější žáci si pamatovali i základní informace z loňského roku.

5. prosince

Pomalu se připravujeme na adventní čas. První předvánoční rejdění, které nás čekalo, byly Mikulášské čertoviny. V tomto školním roce navštívil naši školu Mikuláš se svou družinou. Bohužel se potvrdily naše obavy, že nepatříme mezi nejklidnější žáky, a tak se v naší třídě hodně zapotili všichni malí hříšníci. Naštěstí to ještě zachránily říkanky a sliby, že už budeme hodnější.

 

5. 12.- Návštěva Mikuláše, anděla a čerta

LISTOPAD

Ke konci tohoto měsíce začínáme pomalu připravovat vánoční výzdobu.

Listopad je měsícem, kdy se prvně hodnotili naše školní výsledky. Blíží se první čtvrtletí roku 2018/2019.

26. listopadu se koná třídní schůzka.

26. listopadu jdeme na předvánoční koncert Honzy Krejčíka. Moc se těšíme, protože si pamatujeme podobné představení z první třídy.

22. listopadu jsme se v rámci projektového dne MuV – Barevný svět, seznámili s ostatními kontinenty naší planety. Představili jsme si stát popisovaný jako tzv. protinožce. Jednalo se o Austrálii. Viděli jsme dokumenty o přírodě, významných a velkých městech. Samostatně jsme pracovali na informačním plakátu o Austrálii

ŘÍJEN

V měsíci říjnu jsme se zaměřili na komunikaci ve třídě. Snažili jsme se o utváření vhodného klima v naší třídě. Vysvětlovali jsme si, proč je nutné respektovat jeden druhého. Pomalu se učíme naslouchat druhým a tolerovat se vzájemně.

Posunuli jsme se o něco dále ve výuce.

V rámci oslav 100-tého výročí vzniku naší republiky (28. října 1918), jsme měli tu čest přednést krátkou básničku k této příležitosti. Naše škola zasadila k tomuto jubileu LÍPU – národní strom republiky: „Lípa, která pípá“ – Jiří Havel

Pod okny nám roste lípa,
zrána na ní vrabčák pípá,
píp a píp a píp.

Pak přiletí kosátko,
nafoukne se drobátko
a hned píp a píp.
Ve dvou to jde líp.

Není divu, že i lípa
za chviličku taky pípá,
píp a píp a píp.
Ve třech to jde ještě líp.

Když pak lípa ráno vstává,
všechno si to přepípává...

 

22. října proběhl projektový den EVVO – Život kolem nás.

 

ZÁŘÍ

Sbíráme starý papír!

 

26. září proběhlo cvičení v přírodě, které se opravdu hezky vydařilo. Prošli jsme se, zasportovali a užili si hezký den mimo školní lavice.

První měsíc školní docházky se přehoupl do října. Čeká nás projektový den a 100 let vzniku samostatné republiky.


 

13. září se konal koncert, kde jsme se seznámili se smyčcovými hudebními nástroji. Po skončení koncertu se několik žáků přihlásilo na hudební kroužek. Přejeme jim, ať se daří při výuce.


Co jsme ještě stihli v prvním měsíci naší školní docházky.

 

Velkou novinou je pro nás, že ve druhém pololetí nás čeká plavecký výcvik. UŽ SE MÓÓÓC TĚŠÍME !!!

V prvním měsíci naší školní docházky jsme si zopakovali učivo prvního ročníku. Zjistili jsme drobné nedostatky, které začneme usilovně odstraňovat. Už si pomalu zvykáme na povinnosti.

3. září jsme se sešli po prázdninách. I přesto, že se nám moc nechtělo, to, že se potkáme s kamarády, nás přimělo, že jsme do školy nastoupili všichni.


 

 

 

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Distanční výuka

Veškeré učivo ve více...
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Informace rodičům

Distanční výuka 14.10.-1.11.20
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit