I.Z

Třída I. Z

Školní rok: 2017/2018

Vyučující: Bc. Radka Horáková

Asistent pedagoga: Hana Plicková

 

Do první třídy nastoupilo celkem dvacet dva žáků - 10 chlapců a 12 dívek.

V prvním pololetí bychom měli postupně zvládnout první hlásky abecedy, první slabiky, krátká slova.

 • Osvojit si základní povinností žáků základní školy.

 • Naučit se pracovat samostatně, porozumět zadaným úkolům.

 • Snažit se nevykřikovat, hlásit se.

 • Naučit se respektovat, pomáhat, spolupracovat.

Naším velkým nešvarem je naopak časté „žalování“ na spolužáky. Budeme dělat vše pro to, aby i tento nedostatek jsme odstranili. Umíme být k sobě i kamarádští, hodně legrace zažíváme v hodinách tělesné výchovy. Jsme hodně živí.

Třída jako kolektiv funguje jako jeden celek.

 • Děvčata jsou vstřícná při třídnických aktivitách, chlapci umí také pomoci.

 • Rádi cvičíme, pracujeme dobře i v hodinách výchov, i když nás trápí ještě hlučnost.

 • Snažíme se, abychom si osvojili základy čtení, psaní a počítání.

 • Učíme se komunikovat, správně vyjadřovat, být k sobě kamarádští, tolerovat názory druhých, respektovat se.

Projektové, sportovní dny, cvičení v přírodě, exkurze, výlety

 • PROJEKTOVÝ DEN

 • Multikulturní výchova: Cesta kolem světa

 • Datum: 15. listopadu 2017

 

 • PROJEKTOVÝ DEN

 • Multikulturní výchova: Cesta kolem světa

 • Datum: 24. ledna 2018

 

 • Cvičení v přírodě (zimní)

 • Datum: 14. 2. 2018

 

 • Projekt - Finanční gramotnost

 • Téma: Hra na obchod

 • Datum: 7. 2. 2018

 

 • Projekt

 • ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 • (Dětské knížky, dětské pohádky)

 • Datum: 19. 3. 2018


 

 • Projektový týden:

 • Zdravé zoubky – „ZOUBKOVÁ VÍLA“

 • Datum: 9. 4. – 13. 4. 2018

 

 

 • Projektový den EVVO

 • DEN ZEMĚ

 • Datum: 19. 4. 2018

 

 • Exkurze – Sládečkovo muzeum Kladno

 • Než vznikla republika

 • (Výstava ke vzniku samostatného státu)

 • Datum: 9. 5. 2018

 •  
 • Návštěva Městské knihovny Kladno

 • (Dětské knížky, dětské pohádky)

 • Datum: 14. 5. 2018

 

 • Sportovní dny pro 1. a 2. stupeň (Florbalový turnaj, sportovní dopoledne)

 • Datum: 28. 3. 2018 – Florbalový turnaj, 2. 5. 2018 – sportovní dopoledne

 

 • DEN DĚTÍ PRO 1. STUPEŇ (Sportovní soutěžení)

 • Datum: 1. 6. 2018

 

 • Taneční vystoupení tanečního centra RAK Kladno

 • Oslava narozenin tanečního centra

 • Datum: 14. 6. 2018

 

 

 • Sportovní den žáků PT a I: Z třídy

 • Třídy: PT, I. Z

 • Akce: „Trampolíny Kladno“

 • Datum konání: 15. 6. 2018

V areálu si všichni skákání užívali. Vyzkoušeli si všechny trampolíny. Skákali ve dvojicích, skupinově. Velmi oblíbenou je pro děti velká bublina. Rády na ní dovádějí, honí se.

Dopoledne pro žáky bylo odpočinkové a zároveň vzrušující. Nazpátek jsme se opět vydali pěší turistikou. Bylo opravdu letní počasí, přesto žáci vyšlapovali bez jakýchkoli problémů. Určitě si tento den užili a budou si ho pamatovat díky tomu, že se poznávají i mimo školní lavice. Byl to pro nás první malý školní výlet.

 

 • Cvičení v přírodě

 • Téma: Turistika

 • Datum: 25. 6. 2018

 

Během celého školního roku byli všichni žáci velmi šikovní, zvídaví a i svědomití. Nejprve jsme se učili číst jednotlivá písmenka, pak slabiky, později slova a celé věty. V polovině června, kdy se nezadržitelně blíží konec školního roku, již většina dětí zvládá čtení kratších textů, pohádek a příběhů. Zvládneme i čtení s porozuměním. Společně se čtením jsme si procvičovali uvolňovací cviky, snažili se hezky psát od prvních písmenek až po delší věty. V matematice jsme se všichni pilně snažili počítat do dvaceti. Sčítali, odčítali, porovnávali čísla. Některým žákům se to podařilo, jiným o něco hůře, ale s dopomocí „počítadel“ můžeme hrdě říct, že to zvládneme. Naučili jsme se pracovat ve dvojicích, skupinách. Děti se učily spolupracovat. Navzájem si pomáhat a tolerovat se i respektovat.


KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

První pomoc

Kde: ZŠ Pařížská


Cvičení v přírodě

Kde: Kladno


Výpis všech aktualit