Přípravná třída


ŠKOLNÍ ROK 2019/ 2020

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

 

Třídní učitelka: Simona Vrabcová, DiS. 

Asistentka učitele: Hana Herdová

Konzultační hodiny: středa- 11:30 –12.15

Třída se nachází v 1. patře školy.

 

ŘÍJEN
 
29. -30.10. Podzimní prázdniny
 
28.10. Státní svátek - Den samostatného vzniku Československa
 
22.10. Projektový den - Život kolem nás
 
15.10. Návštěva Městské policie Kladno, s pejskem Empíkem
 
 
V naší třídě, společně s 1.L jsme zažili příjemné setkání s paní policistkou. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, zopakovali jsme si důležitá tel.čísla krizových linek, řekli jsme si, jak se zachovat, když nás osloví cizí člověk nebo když najdeme na hřišti nebezpečné věci.
 

 

ZÁŘÍ

25.9. Cvičení v přírodě - les Bažantnice, krmení kachen

 

16.9. Výchovný koncert sdružení "Vějíř"

2.9. Začátek nového školního roku

Do přípravné třídy v září nastoupilo 13 dětí; 9 chlapců a 4 dívky.

Přípravná třída připraví na vstup do školy děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Důvodem mohou být např. specifické vzdělávací potřeby (např. logopedické vady, opožděný rozvoj i učení, snížená adaptabilita, dvoujazyčné prostředí atd.).  U těchto dětí předpokládáme, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj tak, aby se bezproblémově začlenily do výchovně – vzdělávacího procesu v první třídě základní školy a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.

Co přípravná třída nabízí?

 • Děti se na školu připravují hravou formou v malé skupince pod vedením zkušené pedagožky každý den od 8,00 do 11,30 hod.
 • Dětem je k dispozici oběd a po dohodě i pobyt ve školní družině nejdéle do 16,30 hod.
 • S žáky bude pracovat dle potřeby speciální pedagog, logoped.
 • Dětem je k dispozici vybavení školy (učebna, herna, interaktivní tabule, tělocvična, pomůcky).
 • V rámci výuky se účastnit kulturních a sportovních akcí, výletů atd.
 • Docházka do přípravné třídy je bezplatná.

 

Jaký je výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy?

 • Rozumová výchova (v oblastech: jazykové, komunikativní, matematických představ, rozumového poznání, grafomotoriky)
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Pracovní výchova
 • Tělesná výchova
 • Vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků

 

Režim dne:

07:40 - 08:00 - scházíme se ve třídě

08:00 - 08:45 - ranní cvičení – pohybové hry, hry s míčem

08:50 - 09:35 - ranní kruh – rozhovor, logo chvilka, zpěv + recitace básní

09:50 - 10:35 - řízené činnosti - jazykové, poznávací, předmatematické, smyslové, výtvarné, hudební, pracovní a tělovýchovné

10:40 - 11:30 - pobyt venku

11:45 - 16:30 - školní družina - oběd, zájmové činnosti, kroužky, pobyt venku

Děti mají možnost obědvat ve školní výdejně (21,-Kč za jeden oběd) – k výdeji stravy je třeba zakoupit identifikační čip. Rodič ho zakoupí při první platbě obědů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Norská 2633. Cena čipu je 130,-- Kč a je nevratný.

Odpoledne mohou navštěvovat školní družinu (50,-Kč/měsíc).

 

 


KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Podzimní prázdniny

Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Státní svátek

Den samostatného vzniku Československa
Kde: ČR


Výpis všech aktualit