Historie školy

Klíčová data v historii školy

rok 1993
Zřízení pomocných tříd jako odloučeného pracoviště školy. Děti s těžkým zdravotním postižením dostaly možnost vzdělávání.

rok 1994
Vstup školy do občanského sdružení hnutí R, které následující řadu roků umožňovalo spolupráci škol z celé republiky především v oblasti multikulturní výchovy. Otevření tzv. nultého ročníku jako předškolní přípravy sociálně hendikepovaných dětí. Otevření přípravného stupně jako předškolní přípravy dětí s mentálním postižením v pomocné škole.

rok 1996
Změna názvu školy z 3.zvláštní škola na Speciální školy pro mentálně postižené.

rok 1998
Přestěhování školy do Pařížské ulice se symbolickým pochodem rodičů a žáků ze staré budovy do sídlištní školy.

rok 2000
Vstup školy do právní subjektivity.

rok 2001
Změna zřizovatele, novým zřizovatelem se stal Středočeský kraj.

rok 2004
Sloučení se Zvláštní školou Kladno. Začala postupná generální oprava budovy.

rok 2005
Škola dostala objekt bývalé 13.základní školy v Pařížské ulici prostřednictvím zřizovatele do vlastní správy. Nový název školy – Základní škola a Praktická škola, Kladno, Pařížská 2249.

rok 2006
Sloučení se základní školou a Mateřskou školou při nemocnici, Kladno, Vančurova 1548

rok 2007
Reforma vzdělávání – nový školní vzdělávací program. 3. září usedlo do lavic 205 žáků, které bude vzdělávat a vychovávat 35 pedagogů.

rok 2009
Významné výročí školy – 25 let od jejího založení

rok 2010
Změna názvu školy – Základní škola, Kladno, Pařížská 2249


KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Informace pro rodiče

Výuka 25.9.2020
Kde: 17. ZŠ, Kladno, Pařížská 2249


KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

ZAHÁJENÍ 1. 10. 2020 - UKONČENÍ 28. 2. 2021
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit