CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

 

Centrum Kolegiální Podpory 

Na naší škole začalo CKP pro Středočeský kraj působit od února 2017.  Centrum mimo jiné vytváří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze o daném tématu, čerpání inspirace do výuky, společné plánování, reflexe výuky. Zabývá se především vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Řešíme otázky typu:

 • pro koho a kdy vytvářet plán pedagogické podpory (PLPP),
 • jak tvořit individuální vzdělávací plán (IVP),
 • jak spolupracovat s rodiči,
 • jak číst zprávy ze školského poradenského zařízení (ŠPZ),
 • jak upravit hodnocení IVP, PLPP,
 • jak pracovat se třídním kolektivem, který má problém s přijetím žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP),
 • jak uvést dokumentaci školy, týkající se vzdělávání žáků se SVP, v souladu s platnou legislativou,
 • jak pracovat s asistentem pedagoga tak, aby byl opravdu ku prospěchu vzdělávání,
 • a podobné další související se vzděláváním žáků se SVP.

Kontakt:


 

 Mgr. Michaela Mottlová, metodik CKP Kladno

 michaela.mottlova@zskladnoparizska.cz 

 312 686 018

 

Školy spolupracující s CKP Kladno

 

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447

ZŠ Kladno, Brjanská 3078

ZŠ Kladno, Amálská 2511

ZŠ Kladno, Školská 322

ZŠ Kladno, Doberská 323

ZŠ, Slatina 124

ZŠ a MŠ, Vinařice, Vl. ulice 165

 

 

 CKP Kladno – rok 2018

 • Dne 7. – 8. 6. 2018 proběhlo v Olomouci 3. CELOSTÁTNÍ PORADA CKP, jehož se zúčastnil metodik CKP Kladno a další zástupci CKP1 a CKP2 z jednotlivých krajů ČR.

 

 • Dne 1. 2. 2018 proběhlo v Praze 2. CELOSTÁTNÍ PORADA CKP, jehož se zúčastnil metodik CKP Kladno, další zástupci CKP1 a nově vznikajících CKP2 z jednotlivých krajů ČR.

 

 

Schůzky členů CKP – realizované aktivity

 

 

28. 11. 2018

 • Vzdělávání dětí a žáků cizinců v ČR v MŠ a na 1. stupni ZŠ

 • Začleňování cílové skupiny v souladu se současnou legislativou

 • Zásady klasifikace a slovního hodnocení

25. 10. 2018

 • Čtenářská gramotnost

 • Scénické čtení

 • Středočeská vědecká knihovna – akce

 • Kritické myšlení

26. 9. 2018

 • Plánované aktivity CKP na období září – prosinec 2018

 • Výkaznictví

 • Vzdělávání žáků se SVP

 • Pomůcky v rámci podpůrných opatření

 

 

 

21. 6. 2018

 • Celostátní setkání CKP
 • Shrnutí činnosti CKP Kladno, Pařížská 2249 za období leden – červen 2018

24. 5. 2018

 • Pomůcky pro žáky se SVP
 • DVPP
 • Náměty do výuky

 

26. 4. 2018

 • Dění v CKP
 • Hodnocení ČŠI
 • DVPP

 

19. 3. 2018

 

 • Vzdělávání žáků s PAS
 • DVPP

 

15. 2. 2018

 • Celostátní setkání CKP
 • Odborné semináře
 • PSPP
 • Výkaznictví
 • Vzdělávání žáků s PAS

 

15. 1. 2018

 • Žáci se zdravotním znevýhodněním
 • Poruchy chování
 • Školní zralost   

 

CKP Kladno – 2017

 • První informativní schůzky dne 8. 3. 2017 se zúčastnilo přes 30 zájemců z řad ředitelů, zástupců ředitelů a učitelů základních a mateřských škol z kladenského regionu.
 • Dne 31. 8. 2017 proběhlo v Praze 1. CELOSTÁTNÍ PORADA CKP, jehož se zúčastnil metodik CKP Kladno a další zástupci CKP1 z jednotlivých krajů ČR.

 

Schůzky členů CKP – realizované aktivity

11. 12. 2017

 • CKP 1
 • CKP 2
 • Krizový plán pro žáky s PAS

23. 11. 2017

 • Zhodnocení semináře PaedDr. Pavlíny Baslerové, Ph.D.
 • CKP 2

25. 10. 2017

 • Seminář PaedDr. Pavlíny Baslerové, Ph.D. na téma Podpůrná opatření
 • Diskuse

21. 9. 2017

 • Celostátní setkání CKP, Praha 31. 8. 2017
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb. ve znění účinném od 1. 9. 2017
 • PLPP, IVP
 • Integrace žáků se SVP
 • Témata pro následující schůzky CKP

12. 6. 2017

 • Předměty speciálně pedagogické péče
 • Výuka plavání ve školním roce 2017/2018
 • Předškolní výuka
 • Osobní asistent, asistent pedagoga

 

30. 5. 2017

 • Katalog podpůrných opatření
 • Karty podpůrných opatření
 • Sdílené kompenzační pomůcky

 

10. 5. 2017

 • Prezentace nových materiálů
 • Výukové zdroje, využití pomůcek v praxi
 • Kompenzační pomůcky
 • Předškolní vzdělávání
 • Počty žáků ve třídách v souvislosti se vzděláváním

 

20. 4. 2017

 • Metodiky – prezentace materiálů
 • Vzdělávání v rámci DVPP – nabídka seminářů
 • Portfolio pedagoga
 • Termíny květnových setkání CKP Kladno

8. 3. 2017

 • Představení účastníků
 • Prezentace projektu

 KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Prázdninový provoz školy pro veřejnost

Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Soutěž! FG ROZPOČTI SI TO

Black and White - 1. místo Rytíři – 3. místo...
Kde: NÁPRSTKOVO MUZEUM, BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 110 00, PRAHA 1


Výpis všech aktualit