CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

mottlova@skolavinarice.czmottlova@skolavinarice.cz

 

Centrum Kolegiální Podpory 

CKP

 

Obecné cíle projektu

·        Přispět k úspěšné reformě vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

·        Lépe propojit pregraduální přípravu studentů.

·        Využít poznatky zkušených pedagogů z praxe pro zkvalitnění výuky.

 

Konkrétní cíle projektu

·        Vytvoření obecně platné, vnitřně diferencované přesto koherentní a logisticky udržitelné metodiky sítí center kolegiální podpory (CKP).

·        Vytvoření tří dílčích sítí CKP vzájemně funkčně i obsahově propojených.

·        Zapojení pedagogů škol (všech typů a druhů) do činnosti sítí.

·        Vytvoření modelu kolegiální spolupráce a otevřené diskuse nad praktickými příklady (pozitivní i negativní) vzdělávání žáků se SVP.

·        Zajištění platformy pro výměnu zkušeností pedagogů z praxe a studentů fakult připravujících učitele.

·        Zachycení poznatků a zkušeností účastníků sítí CKP v podobě hmotných výstupů     a jejich další využití v činnosti dalších pedagogů a škol.

·        Rozšíření praktických výstupů (metodik, návodů) z uzavřených projektů OPVK mezi pedagogy škol a jejich tvůrčí využití v CKP.


CKP Kladno – ZŠ, Kladno, Pařížská 2249 spadá do první dílčí sítě center kolegiální podpory a svou činnost zahájilo v únoru 2017.

 

Vedoucí CKP Kladno: Mgr., Bc. Yvona Vítková

Kontakt:

yvona.vitkova@zskladnoparizska.cz 

312 686 018

 

Metodik CKP Kladno: Mgr. Michaela Mottlová

Kontakt:

mottlova@skolavinarice.cz 

 

 

Školy spolupracující s CKP Kladno

 

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447

ZŠ Kladno, Brjanská 3078

ZŠ Kladno, Amálská 2511

ZŠ Kladno, Školská 322

ZŠ Kladno, Doberská 323

ZŠ, Slatina 124

ZŠ, Vinařice 165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CKP Kladno – rok 2019

·        Dne 7. – 8. 6. 2019 proběhla v Olomouci 5. CELOSTÁTNÍ PORADA CKP, jehož se zúčastnil vedoucí CKP Kladno a další zástupci CKP1, CKP2 a CKP3 z jednotlivých krajů ČR.

 

·        Dne 1. 2. 2019 proběhla v Praze 4. CELOSTÁTNÍ PORADA CKP, jehož se zúčastnil metodik CKP Kladno, další zástupci CKP1, CKP2 a CKP3 z jednotlivých krajů ČR.

 

 

Schůzky členů CKP – realizované aktivity

17. 6. 2019

·        Celostátní setkání CKP

·        Pomůcky pro žáky se SVP

·        Shrnutí činnosti CKP Kladno, Pařížská 2249 za období leden – červen 2019

 

23. 5. 2019

·        PSPP

·        Výzva 22

 

23. 4. 2019

 • Dění v CKP Kladno, změny
 • Elektronické žákovské knížky
 • Elektronické třídní knihy

 

26. 3. 2019

·        Žák s PAS, ADHD

·        Asistent pedagoga

 

12. 2. 2019

·        Čtenářská gramotnost

·        Celostátní setkání CKP

 

15. 1. 2019

·        Čtenářská gramotnost

·        Žák se SVP

 

 

 CKP Kladno – rok 2018

 • Dne 7. – 8. 6. 2018 proběhlo v Olomouci 3. CELOSTÁTNÍ PORADA CKP, jehož se zúčastnil metodik CKP Kladno a další zástupci CKP1 a CKP2 z jednotlivých krajů ČR.

 

 • Dne 1. 2. 2018 proběhlo v Praze 2. CELOSTÁTNÍ PORADA CKP, jehož se zúčastnil metodik CKP Kladno, další zástupci CKP1 a nově vznikajících CKP2 z jednotlivých krajů ČR.

 

 

Schůzky členů CKP – realizované aktivity

 

 

28. 11. 2018

 • Vzdělávání dětí a žáků cizinců v ČR v MŠ a na 1. stupni ZŠ

 • Začleňování cílové skupiny v souladu se současnou legislativou

 • Zásady klasifikace a slovního hodnocení

25. 10. 2018

 • Čtenářská gramotnost

 • Scénické čtení

 • Středočeská vědecká knihovna – akce

 • Kritické myšlení

26. 9. 2018

 • Plánované aktivity CKP na období září – prosinec 2018

 • Výkaznictví

 • Vzdělávání žáků se SVP

 • Pomůcky v rámci podpůrných opatření

 

 

 

21. 6. 2018

 • Celostátní setkání CKP
 • Shrnutí činnosti CKP Kladno, Pařížská 2249 za období leden – červen 2018

24. 5. 2018

 • Pomůcky pro žáky se SVP
 • DVPP
 • Náměty do výuky

 

26. 4. 2018

 • Dění v CKP
 • Hodnocení ČŠI
 • DVPP

 

19. 3. 2018

 

 • Vzdělávání žáků s PAS
 • DVPP

 

15. 2. 2018

 • Celostátní setkání CKP
 • Odborné semináře
 • PSPP
 • Výkaznictví
 • Vzdělávání žáků s PAS

 

15. 1. 2018

 • Žáci se zdravotním znevýhodněním
 • Poruchy chování
 • Školní zralost   

 

CKP Kladno – 2017

 • První informativní schůzky dne 8. 3. 2017 se zúčastnilo přes 30 zájemců z řad ředitelů, zástupců ředitelů a učitelů základních a mateřských škol z kladenského regionu.
 • Dne 31. 8. 2017 proběhlo v Praze 1. CELOSTÁTNÍ PORADA CKP, jehož se zúčastnil metodik CKP Kladno a další zástupci CKP1 z jednotlivých krajů ČR.

 

Schůzky členů CKP – realizované aktivity

11. 12. 2017

 • CKP 1
 • CKP 2
 • Krizový plán pro žáky s PAS

23. 11. 2017

 • Zhodnocení semináře PaedDr. Pavlíny Baslerové, Ph.D.
 • CKP 2

25. 10. 2017

 • Seminář PaedDr. Pavlíny Baslerové, Ph.D. na téma Podpůrná opatření
 • Diskuse

21. 9. 2017

 • Celostátní setkání CKP, Praha 31. 8. 2017
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb. ve znění účinném od 1. 9. 2017
 • PLPP, IVP
 • Integrace žáků se SVP
 • Témata pro následující schůzky CKP

12. 6. 2017

 • Předměty speciálně pedagogické péče
 • Výuka plavání ve školním roce 2017/2018
 • Předškolní výuka
 • Osobní asistent, asistent pedagoga

 

30. 5. 2017

 • Katalog podpůrných opatření
 • Karty podpůrných opatření
 • Sdílené kompenzační pomůcky

 

10. 5. 2017

 • Prezentace nových materiálů
 • Výukové zdroje, využití pomůcek v praxi
 • Kompenzační pomůcky
 • Předškolní vzdělávání
 • Počty žáků ve třídách v souvislosti se vzděláváním

 

20. 4. 2017

 • Metodiky – prezentace materiálů
 • Vzdělávání v rámci DVPP – nabídka seminářů
 • Portfolio pedagoga
 • Termíny květnových setkání CKP Kladno

8. 3. 2017

 • Představení účastníků
 • Prezentace projektu

 KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Distanční výuka

Veškeré učivo ve více...
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Informace rodičům

Distanční výuka 14.10.-1.11.20
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit