CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

    
Centrum Kolegiální Podpory
2017/2018

Dne 31. 8. 2017 proběhlo v Praze CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ CKP, jehož se zúčastnili zástupci CKP z jednotlivých krajů ČR.

Průběh setkání:

 1. Zahájení
 2. Hodnocení činnosti 1. sítě CKP za uplynulé období
 3. Zkušenosti škol
 4. Příprava činnosti CKP – podzim 2017
 5. Stáže studentů
 6. Příprava činnosti 2. sítě CKP 
 7. Diskuse
 8. Závěr
 
                    
Předpokládané termíny schůzek
CKP 
ve školním roce 2017/2018

 

21. 9. 2017
25. 10. 2017
23. 11. 2017
11. 12. 2017

 
Centrum Kolegiální Podpory 

2016/2017

Na naší škole začalo CKP pro Středočeský kraj působit od února 2017.  Centrum mimo jiné vytváří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze o daném tématu, čerpání inspirace do výuky, společné plánování, reflexe výuky. Zabývá se především vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Činnost CKP je odborníky z Ústavu speciálně pedagogických studií PdF UP Olomouc supervidována. Naše problémy tak můžeme konzultovat s kolegy, kteří se touto problematikou zabývají každodenně. K dispozici máme řadu metodik, odborných knih a dalších podkladů. V případě potřeby jsou kolegové z fakulty schopni pomoci řešit tyto problémy přímo na místě – v konkrétních školách.

Řešíme otázky typu:

 • pro koho a kdy vytvářet plán pedagogické podpory (PLPP),
 • jak tvořit individuální vzdělávací plán (IVP),
 • jak spolupracovat s rodiči,
 • jak číst zprávy ze školského poradenského zařízení (ŠPZ),
 • jak upravit hodnocení IVP, PLPP,
 • jak pracovat se třídním kolektivem, který má problém s přijetím žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP),
 • jak uvést dokumentaci školy, týkající se vzdělávání žáků se SVP, v souladu s platnou legislativou,
 • jak pracovat s asistentem pedagoga tak, aby byl opravdu ku prospěchu vzdělávání,
 • a podobné další související se vzděláváním žáků se SVP.

Kontakt: Mgr. Michaela Mottlová, metodik CKP Kladno

michaela.mottlova@zskladnoparizska.cz, 

312 686 018


5. setkání CKP Kladno

Páté setkání se konalo 12. 6. 2017 od 14,00, zúčastnili se jej členové CKP.

 

Realizované aktivity:

 1. Předměty speciálně pedagogické péče
 2. Výuka plavání ve školním roce 2017/2018
 3. Předškolní výuka
 4. Osobní asistent, asistent pedagoga
Děkuji za spolupráci,
přeji příjemné léto
a těším se na další setkání.

 


4. setkání CKP Kladno

Čtvrté setkání se konalo 30. 5. 2017 od 14,00, zúčastnili se jej členové CKP.

 

Realizované aktivity:

 1. Katalog podpůrných opatření
 2. Karty podpůrných opatření
 3. Sdílené kompenzační pomůcky

 

5. setkání CKP
se uskuteční
12. 6. 2017
od 14,00

3. setkání CKP Kladno

Třetí setkání se konalo 10. 5. 2017 od 14,00, zúčastnili se jej členové CKP.

 

Realizované aktivity:

 1. Prezentace nových materiálů
 2. Výukové zdroje, využití pomůcek v praxi
 3. Kompenzační pomůcky
 4. Předškolní vzdělávání
 5. Počty žáků ve třídách v souvislosti se vzděláváním

 

4. setkání CKP
se uskuteční
30. 5. 2017
od 14,00

2. setkání CKP Kladno 

Druhé setkání se konalo 20. 4. 2017 od 14,00, zúčastnili se jej zástupci škol, kteří budou s naším CKP nadále spolupracovat.

 • ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115
 • ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447
 • ZŠ Kladno, Brjanská 3078
 • ZŠ Kladno, Amálská 2511
 • ZŠ Kladno, Školská 322
 • ZŠ Kladno, Doberská 323
 • ZŠ, Slatina 124
 • ZŠ, Kamenné Žehrovice, Karlovarská 150
 • Libušín, Komenského 237
 • CMŠ Radost Kladno, Bulharská 2331
 • Čtyřlístek Kladno, Bulharská 2330

 

Realizované aktivity:                              

 1. Metodiky – prezentace materiálů
 2. Vzdělávání v rámci DVPP – nabídka seminářů
 3. Portfolio pedagoga
 4. Termíny květnových setkání CKP Kladno

 

3. setkání CKP
se uskuteční
10. 5. 2017
od 14,00

1. setkání CKP Kladno 

První informativní setkání se konalo 8. 3. 2017 od 14,00 a zúčastnilo se jej přes 30 zájemců z řad ředitelů, zástupců ředitelů a učitelů základních a mateřských škol z kladenského regionu.

Realizované aktivity:

 1. Představení účastníků
 2. Prezentace projektu

 

2. setkání CKP
se uskuteční
20. 4. 2017
od 14,00

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Školní rok 2018/ 2019

Informace týkající se školního roku 2018/2019 budou aktualizovány v průběhu srpna 2018. Př...
Kde:


Pomůcky pro první třídu

Děti dostanou učebnice, pracovní sešity, sešity, barevné papíry, modelínu, čtvrtky, vodovky, voskovky, lepidlo, podložku pod modelování, tužky, ořezávátko, gumu Nakoupí rodiče: desky na sešity (velké i malé), fólie na čtení, desky na písmenka, štětec č. 4 kulatý, štětec č. 12 plochý, štětec č. 8 kulatý, fixy (základní sada), pastelky, tvrdé desky na výkresy, desky na číslice, pero Tornádo, papírové hodiny, obaly na sešity (A 5) 10 ks, obaly na učebnice, nůžky (leváci musí mít nůžky pro levou ruku)...
Kde:


Výpis všech aktualit