Celoroční plán

ROČNÍ PLÁN ŠD PAŘÍŽSKÁ 2249, KLADNO 2018/2019

 

Téma ročního plánu vychází z ŠVP ŠD – téma zní

POHÁDKY A NEPOHÁDKY Z HISTORIE ČESKÉHO NÁRODA

Ve svých činnostech budeme vhodnými formami přibližovat dětem historii našeho národa. Jeho počátky od praotce Čecha až po vznik samostatného sátu. 

 

Výchovně vzdělávací plán je rozdělen do ročních období:

 

PODZIMNÍ OBDOBÍ- začínáme pohádkou

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

Podzimní výročí se ponese v duchu významného výročí naší země- 100. výročí vzniku samostatnosti ČR.

V září si připomeneme formou poslechu starých českých pověstí, jak začala naše historie 28.9.1935 oslavou sv. Václava. Uspořádáme výstavu postavených hradů a ilustrací k tématu. Využijeme i soutěžní pořad ČTD ,,Ahoj republiko´´.

Říjen prožijeme ve stylu 1.republiky nejen poslechem dětské literatury tohoto období- Hurvínek, Brouk Pytlík a Ferda Mravenec, Lovci mamutů, ale nahléhneme i do školních lavic- pomůcky, výuka, tresty. V Kuchyňce uvaříme podle receptu Magdaleny Drahomily Rettigové a prohlížením dobových ilustrací nahlédneme do prvorepublikových domácností. V rámci poznávání historie města uspořádáme vycházku za prvorepublikovými budovami města- Habešovna, Lidový dům na třídě T. G. M. , poliklinika na nám. Svobody, budova okresního soudu nebo kostel sv. Václava v Rozdělově. 

Zároveň budeme upevňovat sebeobslužné činnosti, vytvoříme kalendář přírody a počasí a budeme děti vést k pochopení pojmu čas. Zařadíme logopedické chvilky, kterými budeme rozvíjet a upevňovat řečový projev dětí. 

V rámci zájmových činností budeme pozorovat změny v přírodě, rozlišovat stromy a jejich plody, nezapomeneme na ochranu přírody- chování, nepoškozovat, nerušit. 

Součástí společenských činností budeme seznamování a poznávání symbolů ČR. Sportovní činnosti obohatíme o pravidelný pohyb v tělocvičně. 

ZIMNÍ OBDOBÍ- čas pohádek

PROSINEC

LEDEN 

ÚNOR

Zimní období je časem pohádek. Jak počasí, tak krátké dny zvou k poslechu pohádek, pověstí nebo dobrodružných příběhů. V ředvánočním čase si budeme prohlížet výzdoby obchodů, upečeme vánoční cukroví a vyrobíme drobné dárky pro rodiče. Vánoční čas vyvrcholí již tradičním vánočním posezením s rozbalováním dárků.

V ouvislosti s pozorováním přírody se zaměříme na pomoc volně žijícím zvířatům, budeme pozorovat stopy ve sněhu, povídat si o zimním spánku zvířat. To vše se odráží v kalendáři přírody a počasí i v logopedických chvilkách a pohádkách a příbězích, které se pokuíme dramatizovat.

Zima je i dobou zimních sportů, v Kladně má tradici hokej a jeho legenda Jaromír Jágr. V tělocvičně zařadíme florbal jako nápodobu hokeje. Využijeme sníh k zimním radovánkám. Upozorníme na možná zdravotní rizika z hlediska bezpečnosti při zimních sportech nebo nemocí z nechlazení. Naučíme se poskytovat první pomoc při úrazech.

JARNÍ OBDOBÍ- jaro klepe na vrátka, přijde s ním i pohádka

BŘEZEN 

DUBEN

KVĚTEN 

V březnu se probouzí příroda a je potřeba po zimě uvítat jaro čistotou. Pomáháme doma s úklidem, učíme se bezpečně pracovat s domácími spotřebiči, vzájemně si pomáháme. 

Pozorujeme přírodu, poznáváme zvířata a jejich mláďata, určujeme první květy. 

Březen je také měsícem knihy. Pohádky, verše i příběhy již můžeme číst společně. Při prohlížení ilustrací se budeme věnovat i konci 2. světové války, která přinesla klid a mír do celého světa.

Do jarního převlečeme i prostředí školy, na jehož výzdobě se budeme podílet. 

Duben je měsíc bezpečnosti. Jaro nás zve k projížďkám na kole, takže je nutné znát dopravní předpisy, značky a vědět o nebezpečích, která nám hrozí. Seznámíme se s doravními prostředky, prací PČR a dalšími povoláními, které v dopravě pomáhají- integrovaný záchranný systém. Nacvičíme si jak komunikovat s operátorytísňových linek. Při hře se seznámíme s poskytováním první pomoci. 

Ochranu životního prostředí si budeme připomínat při procházkách i formou didktických her. 

V květnu mají svátek maminky a my pro ně připravíme přáníčka i dárečky jako poděkování za jejich péči a starost. Připomeneme si, že domoc tvoří rodina  a všichni mají své povinnosti. Na časové ose si sestavíme průběh lidksého života. 

Příroda v květnu je plná květin a hmyzu. Květiny a hmyz se naučíme rozeznávat a zároveň si připomeneme nebezpečí při poštípání a jak poskytnout první pomoc. 

LETNÍ OBDOBÍ- prázdniny jsou za dveřmi

KVĚTEN

Četbou z knihy Kladenské pohádky se seznámíme se strašidelnými pohádkovými bytostmi našeho regionu. Společně se strašidly a odludami ukončíme školní rok. Před ukončením školy se seznámíme s množstvím nebezpečí, která na děti číhají za každým rohem jako ta stašidla a s jejich řešením. Připomeneme bezpečné chování na silnici, u vody nebo v lese. 

Při pobytu venku zařadíme dle počasí hry s vodou a jiné zábavné soutěžní i znalostní. Rozloučíme se s přáním pohodových a bezpečných prázdnin.


KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Distanční výuka

Veškeré učivo ve více...
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Informace rodičům

Distanční výuka 14.10.-1.11.20
Kde: 17. ZŠ Kladno, Pařížská 2249


Výpis všech aktualit