Otevření logopedické třídy

Vítejte na stránkách naší školy....

Právě pro Vás připravujeme nové www stránky naší školy. Prosíme proto o strpení. Nová www prezentace bude postupně doplněna o strany a podstrany s informacemi o škole a o celkovém aktuálním dění. Věříme, že Vám nové www stránky přinesou Vámi vyhledávané informace a zpětně škola obdrží z Vaší strany věcné podněty. Je naší snahou, sdílet dění naší školy s Vámi.....

Kontaktujte nás prosím s Vaším dotazem
Kontrolní kód
(ochrana proti spamu)


Otevření logopedické třídy

Vážení rodiče, nabízíme možnost otevření logopedické třídy, která je určena dětem s poruchou komunikačních schopností, kde klademe důraz na jejich vzdělávání a komplexní péči. Třída bude otevřena při počtu 6 žáků do maximálního počtu 14 žáků. V případě většího zájmu, budou otevřeny dvě třídy. Škola spolupracuje hlavně s pracovníky ze Speciálně pedagogického centra při Základní škole Kladno, Brjanská 3078, které je zaměřeno právě pro děti s poruchou komunikačních schopností (SPC).
Kde:

Otevření logopedické třídy

 

Vážení rodiče,

nabízíme možnost otevření logopedické třídy, která je určena dětem s poruchou komunikačních schopností, kde klademe důraz na jejich vzdělávání a komplexní péči.

 

Třída bude otevřena při počtu 6 žáků do maximálního počtu 14 žáků. V případě většího zájmu, budou otevřeny dvě třídy.

 

Škola spolupracuje hlavně s pracovníky ze Speciálně pedagogického centra při Základní škole Kladno, Brjanská 3078, které je zaměřeno právě pro děti s poruchou komunikačních schopností (SPC).

Vedoucí centra - Mgr. Jana Drahokoupilová – tel. 606 376 571).

 

Doporučení o vřazení do logopedické třídy vydávají také další Školní poradenská zařízení –Pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo další SPC.

 

Základní informace k logopedické třídě:

·         do této třídy je třeba doložit doporučení o vřazení, které vydává SPC nebo PPP,

·         o přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti rodičů,

·         vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu školy, zpracovaného

dle RVP ZV,

·         ve všech předmětech je zohledňována řečová výchova,

·         v rámci hodin českého jazyka je navýšena logopedická péče,

·         žáky vyučuje speciální pedagog, který získal SZ z oboru logopedie,

·         spolupráce školy s dalšími odborníky:  Speciálního pedagogického centra (nejlépe logopedického zaměření), logoped, lékaři specialisté

 

Podmínky pro vřazení do logopedické třídy

Podklady: (nemusí být nutně dodány u zápisu, je třeba při zápisu alespoň informovat)

·         aktuální zpráva z psychologického vyšetření

·         aktuální zpráva z foniatrie (je-li dítě průběžně sledováno, pak poslední, kterou rodiče mají)

·         aktuální zpráva z neurologie (pokud je dítě v péči neurologie, pak poslední zprávu, pokud bylo vyšetřeno jednorázově, pak tuto zprávu)

·         zpráva od logopeda, ke  kterému dítě dochází

·         vyšetření v SPC logopedického zaměření

 

Děti, které měly odklad školní docházky do logopedické třídy, musí přijít znovu k zápisu (je třeba aktuálně posoudit podmínky pro vřazení do logopedické třídy).

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Školní rok 2018/ 2019

Informace týkající se školního roku 2018/2019...
Kde:


Pomůcky pro první třídu

Děti dostanou učebnice, pracovní sešity, sešity, barevné papíry, modelínu, čtvrtky, vodovky, voskovky, lepidlo, podložku pod modelování, tužky, ořezávátko, gumu Nakoupí rodiče: desky na sešity (velké i malé), fólie na čtení, desky na písmenka, štětec č. 4 kulatý, štětec č. 12 plochý, štětec č. 8 kulatý, fixy (základní sada), pastelky, tvrdé desky na výkresy, desky na číslice, pero Tornádo, papírové hodiny, obaly na sešity (A 5) 10 ks, obaly na učebnice, nůžky (leváci musí mít nůžky pro levou ruku)...
Kde:


Výpis všech aktualit