Otevření logopedické třídyOtevření logopedické třídy

Vážení rodiče, nabízíme možnost otevření logopedické třídy, která je určena dětem s poruchou komunikačních schopností, kde klademe důraz na jejich vzdělávání a komplexní péči. Třída bude otevřena při počtu 6 žáků do maximálního počtu 14 žáků. V případě většího zájmu, budou otevřeny dvě třídy. Škola spolupracuje hlavně s pracovníky ze Speciálně pedagogického centra při Základní škole Kladno, Brjanská 3078, které je zaměřeno právě pro děti s poruchou komunikačních schopností (SPC).
Kde:

Otevření logopedické třídy

 

Vážení rodiče,

nabízíme možnost otevření logopedické třídy, která je určena dětem s poruchou komunikačních schopností, kde klademe důraz na jejich vzdělávání a komplexní péči.

 

Třída bude otevřena při počtu 6 žáků do maximálního počtu 14 žáků. V případě většího zájmu, budou otevřeny dvě třídy.

 

Škola spolupracuje hlavně s pracovníky ze Speciálně pedagogického centra při Základní škole Kladno, Brjanská 3078, které je zaměřeno právě pro děti s poruchou komunikačních schopností (SPC).

Vedoucí centra - Mgr. Jana Drahokoupilová – tel. 606 376 571).

 

Doporučení o vřazení do logopedické třídy vydávají také další Školní poradenská zařízení –Pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo další SPC.

 

Základní informace k logopedické třídě:

·         do této třídy je třeba doložit doporučení o vřazení, které vydává SPC nebo PPP,

·         o přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti rodičů,

·         vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu školy, zpracovaného

dle RVP ZV,

·         ve všech předmětech je zohledňována řečová výchova,

·         v rámci hodin českého jazyka je navýšena logopedická péče,

·         žáky vyučuje speciální pedagog, který získal SZ z oboru logopedie,

·         spolupráce školy s dalšími odborníky:  Speciálního pedagogického centra (nejlépe logopedického zaměření), logoped, lékaři specialisté

 

Podmínky pro vřazení do logopedické třídy

Podklady: (nemusí být nutně dodány u zápisu, je třeba při zápisu alespoň informovat)

·         aktuální zpráva z psychologického vyšetření

·         aktuální zpráva z foniatrie (je-li dítě průběžně sledováno, pak poslední, kterou rodiče mají)

·         aktuální zpráva z neurologie (pokud je dítě v péči neurologie, pak poslední zprávu, pokud bylo vyšetřeno jednorázově, pak tuto zprávu)

·         zpráva od logopeda, ke  kterému dítě dochází

·         vyšetření v SPC logopedického zaměření

 

Děti, které měly odklad školní docházky do logopedické třídy, musí přijít znovu k zápisu (je třeba aktuálně posoudit podmínky pro vřazení do logopedické třídy).

KONTAKT

Základní škola Kladno,
Pařížská 2249
Tel.: 312 686 018
IČO: 712 94 996
Datová schránka: 3zta5z7

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
POSLEDNÍ AKCE

Soutěž! FG ROZPOČTI SI TO

Black and White - 1. místo Rytíři – 3. místo...
Kde: NÁPRSTKOVO MUZEUM, BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 110 00, PRAHA 1


Organizace posledního týdne

Kde:


Výpis všech aktualit