Vzdělávání žáků s tělesným postižením v ZŠ

Vložena powerpointová prezentace, v níž najdete mnoho užitečných informací ke vzdělávání žáků s tělesným handicapem na ZŠ, včetně pomůcek.

Prezentace